České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

Sociální fond pro děti a mládež

PREAMBULE

Fond podpory dětí a mládeže ze sociálně znevýhodněných rodin (dále jen fond) slouží k tomu, aby děti a mladí lidé dostali podobné podmínky a možnost účastnit se akcí a aktivit pořádaných pro ně církví. Cílem je zamezit případům, kdy jejich účasti na těchto akcích a aktivitách brání pouze omezené fnanční možnosti rodičů.

PRO KOHO

 děti a mládež do 18 let ze sociálně znevýhodněných rodin
 na podporu účasti takovýchto účastníků na aktivitách pořádaných církví (KP, DSŠ, mládeží)

TYPY PODPORY

Krátkodobé akce: (do 6 dnů)
 20 % účastník
 30 % sbor
 50 % ČS

Dlouhodobé akce: (tábory, akce 7 dní a více)
 50 % účastník
 20 % sbor
 30 % ČS

V odůvodněných případech je možné požádat o výjimku mimo rámec uvedených spoluúčastí

POSTUP

 Vedoucí KP, DSŠ, mládeže požádá výbor sboru o podporu.
 Výbor sboru rozhodne o podpoře na základě oprávněnosti požadavku.
 Vedoucí KP (DSŠ, mládeže) požádá prostřednictvím formuláře na interních stránkách KP, emailem, nebo dopisem vedoucího oddělení dětí při ČS o podporu z fondu a ten do 14 dnů potvrdí/nepotvrdí přidělení podpory.
 Poté sbor zašle účelový dar, v procentuální výši dle tabulky, na účet KP (v příkazu neuvádí jméno dítěte, pouze sociální fond).
 Následně bude schválená částka z fondu zaslána vedoucímu akce jako záloha, nebo mu bude částka vyplacena po vyúčtování akce.

ZDROJE FONDU

Zdroj fondu je z prostředků poskytovaných ČS.

SPRÁVCI FONDU

vedoucí oddělení dětí ČS KP
oblastní vedoucí ČS KP