České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

Vize a cíle

 

Vize a cíle v oddělení DSŠ –ČS

  • Sledovat stav, požadavky a možnosti na jednotlivých sborech
  • Zajišťovat přesnou a rychlou komunikaci
  • Zajišťovat pravidelná (nejméně roční), doškolovaní (podporu) učitelů v jednotlivých věkových kategoriích formou odborných seminářů, seznamováním s učebními materiály, tématickými víkendy
  • Spolupracovat (koordinovat spolupráci) na Unijním projektu přípravy jednotlivých materiálů, podobně jako koordinovat a podporovat podobné aktivity jednotlivců a skupin

Cílem je zprostředkovat a podporovat náboženskou výchovu dětí ve sborech jim nejbližší formou. Tedy nabídnout pestrost ve výběru možností, dále podporovat jednotlivé učitele v jejich osobním čerpání ze vztahu s Bohem.

 

Od roku 2015 otevíráme cyklus vzdělávacích seminářů pro učitele DSŠ, jejich cílem je lépe začlenit děti a práci s dětmi do sborového společenství. Jednotlivé semináře na sebe navazují. Semináře vede vedoucí DSŠ ČSU Monika Medková.

Prezentace Vize DSŠ ke stažení v ppt