Dnešní noc patří otevřeným kostelům po celé zemi

,
Noc kostelů

Na dnešní večer připadl již 14. ročník akce s názvem Noc kostelů. Je to událost, do které se zapojují členské a přidružené církve patřící do Ekumenické rady církví České republiky. V tento večer se otevírají dveře kostelů, chrámů a modliteben, aby návštěvníci mohli poznat nejen jejich kulturní hodnotu, ale také se ztišit a seznámit s křesťanstvím prostřednictvím hudby, výtvarného umění, divadelního představení, rozhovoru či setkání.

Inspirací pro tuto událost byl zážitek vídeňského kostelníka, který jednou při úklidu nezavřel kostel a zjistil, že večerní atmosféra spolu s otevřenými dveřmi podnítila mnoho okolojdoucích ke vstupu. Příští rok už se ve Vídni konala Lange Nacht der Kirchen a během dalších pár let se aktivita rozšířila do České a Slovenské republiky, Německa, Švýcarska, Nizozemí, Estonska či Lotyšska. V České republice se poprvé konala v roce 2009 a od té doby každým rokem přibývá počet zapojujících se společenství i návštěvníků. V letošním ročníku je aktuálně přihlášeno 1726 kostelů a modliteben s nabídkou téměř 7500 programů.

Noc kostelů nabízí možnost nezávazného přiblížení se a setkání s křesťanstvím prostřednictvím rozhovoru, hudby, umění a zážitku. Je to noc plná lehkosti a nenucenosti a zároveň citlivosti a hloubky. Rozmanitost nabídky poskytuje mnoho možností, jak citlivě přiblížit křesťanství, církev, víru – a každý si může sám zvolit, do jaké míry se přiblíží.

Mottem vizuálního stylu, který je společný pro všechny zapojené země, je každý rok jiný biblický verš, jehož součástí je právě slovo „noc“. Motto letošního roku je: „Za dne ať Hospodin dává svou milost, celou NOC mu budu zpívat a chválit ho.“ Srov. Ž 42,9

Videospot Petra Dolíhalová, doprovodný audiospot Radio Proglas

Související

Vinohrady náhledovka

Adventní koncert na Vinohradech

V modlitebně Církve adventistů sedmého dne v Praze na Vinohradech proběhne v sobotu 9. prosince od 18 hodin koncert chrámového pěveckého souboru pod vedením Vlasty Jonczyové a Jiřího Šubrta. Zveme vás ke ztišení se v čase adventu a obohacení své duše poslechem hudby i slova. Kostel Církve adventistů sedmého dne...
čti dále
Sbor nahledovka

Předvánoční koncert smíchovského pěveckého sboru

V sobotu 2. prosince v 17 hodin jste srdečně zváni do modlitebny Církve adventistů sedmého dne v Praze na Smíchově, Peroutkova 57, ke společnému ztišení v adventním času a poslechu hudby, zpěvu, přednesu a svátečního slova v podání smíchovského pěveckého sboru a jeho hostů. Koncert pod vedením sbormistryně Lenky Říhové...
čti dále