Dnešní noc patří otevřeným kostelům po celé zemi

,
Noc kostelů

Na dnešní večer připadl již 14. ročník akce s názvem Noc kostelů. Je to událost, do které se zapojují členské a přidružené církve patřící do Ekumenické rady církví České republiky. V tento večer se otevírají dveře kostelů, chrámů a modliteben, aby návštěvníci mohli poznat nejen jejich kulturní hodnotu, ale také se ztišit a seznámit s křesťanstvím prostřednictvím hudby, výtvarného umění, divadelního představení, rozhovoru či setkání.

Inspirací pro tuto událost byl zážitek vídeňského kostelníka, který jednou při úklidu nezavřel kostel a zjistil, že večerní atmosféra spolu s otevřenými dveřmi podnítila mnoho okolojdoucích ke vstupu. Příští rok už se ve Vídni konala Lange Nacht der Kirchen a během dalších pár let se aktivita rozšířila do České a Slovenské republiky, Německa, Švýcarska, Nizozemí, Estonska či Lotyšska. V České republice se poprvé konala v roce 2009 a od té doby každým rokem přibývá počet zapojujících se společenství i návštěvníků. V letošním ročníku je aktuálně přihlášeno 1726 kostelů a modliteben s nabídkou téměř 7500 programů.

Noc kostelů nabízí možnost nezávazného přiblížení se a setkání s křesťanstvím prostřednictvím rozhovoru, hudby, umění a zážitku. Je to noc plná lehkosti a nenucenosti a zároveň citlivosti a hloubky. Rozmanitost nabídky poskytuje mnoho možností, jak citlivě přiblížit křesťanství, církev, víru – a každý si může sám zvolit, do jaké míry se přiblíží.

Mottem vizuálního stylu, který je společný pro všechny zapojené země, je každý rok jiný biblický verš, jehož součástí je právě slovo „noc“. Motto letošního roku je: „Za dne ať Hospodin dává svou milost, celou NOC mu budu zpívat a chválit ho.“ Srov. Ž 42,9

Videospot Petra Dolíhalová, doprovodný audiospot Radio Proglas

Související

Pf 2023 nahledovka

TOUHA PO POKOJI – biblická PF na rok 2023

Jako každý rok Vám společně s ČBS nabízíme biblická PF, která mají dvojí užitek, vyjádříte přání do nového roku a zároveň věnujete hodnotný biblický text, vybraný tak, aby snad oslovil i člověka, který Bibli naprosto nezná. Přání má moderní design a je zdobeno kultivovanými perokresbami. Výběr textů je z Bible...
čti dále
Island_mexiko.indd

Mexiko – země plná pestrých barev, chutí, umění, památek a života

Připojte se k nám a pojďte se dozvědět o Mexiku, o jeho lidech, pestré přírodě, bohaté kultuře, bouřlivé historii a těžkostech, se kterými se potýká v dnešní době. Svými obrázky a vyprávěním nás provedou Markéta a Noe Dominguezovi. On-line přednáška se koná v pondělí 28. listopadu 2022 od 19. hodin...
čti dále