Dnešní noc patří otevřeným kostelům po celé zemi

,
Noc kostelů

Na dnešní večer připadl již 14. ročník akce s názvem Noc kostelů. Je to událost, do které se zapojují členské a přidružené církve patřící do Ekumenické rady církví České republiky. V tento večer se otevírají dveře kostelů, chrámů a modliteben, aby návštěvníci mohli poznat nejen jejich kulturní hodnotu, ale také se ztišit a seznámit s křesťanstvím prostřednictvím hudby, výtvarného umění, divadelního představení, rozhovoru či setkání.

Inspirací pro tuto událost byl zážitek vídeňského kostelníka, který jednou při úklidu nezavřel kostel a zjistil, že večerní atmosféra spolu s otevřenými dveřmi podnítila mnoho okolojdoucích ke vstupu. Příští rok už se ve Vídni konala Lange Nacht der Kirchen a během dalších pár let se aktivita rozšířila do České a Slovenské republiky, Německa, Švýcarska, Nizozemí, Estonska či Lotyšska. V České republice se poprvé konala v roce 2009 a od té doby každým rokem přibývá počet zapojujících se společenství i návštěvníků. V letošním ročníku je aktuálně přihlášeno 1726 kostelů a modliteben s nabídkou téměř 7500 programů.

Noc kostelů nabízí možnost nezávazného přiblížení se a setkání s křesťanstvím prostřednictvím rozhovoru, hudby, umění a zážitku. Je to noc plná lehkosti a nenucenosti a zároveň citlivosti a hloubky. Rozmanitost nabídky poskytuje mnoho možností, jak citlivě přiblížit křesťanství, církev, víru – a každý si může sám zvolit, do jaké míry se přiblíží.

Mottem vizuálního stylu, který je společný pro všechny zapojené země, je každý rok jiný biblický verš, jehož součástí je právě slovo „noc“. Motto letošního roku je: „Za dne ať Hospodin dává svou milost, celou NOC mu budu zpívat a chválit ho.“ Srov. Ž 42,9

Videospot Petra Dolíhalová, doprovodný audiospot Radio Proglas

Související

Odpoutany ,uz nahled

„Odpojený muž“ aneb jak se mají mladí muži v dnešním světě

Sbor Církve adventistů sedmého dne v Českých Budějovicích vás srdečně zve na svou další pondělní on-line přednášku, tentokrát s hostem a řečníkem Mgr. Jiřím Kounem, který se bude zamýšlet nad neschopností dnešních mladíků dospět a odolat nástrahám virtuální reality. Přednáška s tématem „Odpojený muž“ proběhne v pondělí 27. března v...
čti dále
Velikonoce23 nahledovka

Velikonoční příběh přináší život a naději

Velikonoční svátky poskytují čas a prostor si připomenout událost, která se odehrála před dvěma tisíci lety během vlády Piláta, místodržitele a prokurátora v římské provincii Judea. Bylo to ukřižování Ježíše Krista. Všechno, co se na naší planetě Zemi přihodilo, se řadí buď do doby před Kristem, nebo po Kristu. Od nepaměti...
čti dále