Informace o zpracování osobních údajů.

Vyplněním a odesláním kontaktního formuláře udělujete Českému sdružení Církve adventistů sedmého dne, IČ: 63831244, se sídlem Peroutkova 57, 150 00 Praha 5 – Smíchov (dále jen „Správce“) souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy.

Správce bude na základě uděleného souhlasu zpracovávat následující osobní údaje: jméno a e-mailová adresa.

Tyto údaje slouží výhradně pro kontaktování, vyřizování žádostí a odpovědi na dotazy ze strany návštěvníků webu.

Tyto údaje nebudou zpracovány k jinému účelu, než k výše uvedenému a nebudou předány žádným dalším zpracovatelům.

Po vyřízení Správce nebude uvedené osobní údaje nadále uchovávat.

Header banner search