HORKÁ VANA – terezínské ghetto očima dítěte

,
Terezin nahled

Autentický příběh žijící svědkyně hrůz holocaustu

Ve čtvrtek 30. března od 16 hodin si do České 222/7 v Českých Budějovicích můžete přijít poslechnout přednášku o historii 20. století formou vzpomínek jedné z posledních živě přednášejících přeživších pamětnic šoa, RNDr. Michaely Vidlákové.

Michaela Vidláková, roz. Lauscherová, se narodila roku 1936 v Praze do české židovské rodiny. Byly jí teprve dva roky, když byla naše republika obsazena nacisty, a šest let, když byla odvezena spolu se svými rodiči do koncentračního tábora v Terezíně. Je členkou předsednictva Terezínské iniciativy (TI). Večerem provází Radek Hejret, místopředseda české pobočky Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ).

Kromě veřejné přednášky bude Michaela Vidláková o svém příběhu a historii vyprávět i ve školách v Jižních Čechách – v Sezimově Ústí, Českých Budějovicích a Jindřichově Hradci – v rámci primární prevence proti antisemitismu, rasismu a xenofobii. Projektový den pro žáky 9. ročníků základních škol a 1.–3. ročníků středních škol a gymnázií je kromě autentického vyprávění Míši Vidlákové zaměřený na komplexní seznámení s historií židovského národa od starověku po současnost, včetně moderního státu Izrael.

Vzdělávací akce pořádá sbor Církve adventistů sedmého dne České Budějovice v čele s kazatelem Petrem Adame ve spolupráci s Terezínskou iniciativou a Radkem Hejretem z ICEJ.

Michaela-vidlakova-horka-vana-mail

Související

Chodba kostela nahled

Dnešní noc patří kostelům

Noc kostelů je každoročně pořádaná akce, která má umožnit široké veřejnosti nezávazné přiblížení se a setkání s křesťanstvím. Letošní, již patnáctý ročník celorepublikové akce, proběhne v pátek 2. června 2023. Mottem tohoto ročníku je: „Po světle dne totiž nastupuje NOC, kdežto žádné zlo nepřemůže moudrost.“ Přihlášeno je 1805 kostelů a modliteben. Noc...
čti dále
Smichov

On nakloní srdce synů k otcům…

Přijměte prosím pozvání na slavnostní bohoslužbu organizovanou oddělením Generace 50+, která proběhne v sobotu 10. června v modlitebně CASD v Praze na Smíchově od 9:30 do 16:00 hodin. Setkání nese motto „On nakloní srdce synů k otcům“ a chceme spolu prožít sobotu plnou zpěvu, modliteb, sdílení radosti ze života s...
čti dále