Hrdinové

,
Tábor - vimperk

Biblická kniha Soudců se stala inspirací pro týdenní letní tábor Jižního kříže. Pod tímto názvem vedoucí Klubu Pathfinder z Jihočeského okrsku každoročně připravují tábory na základně ve Vimperku, kterou spravují. Jedním z nich byl tábor pro děti mladšího školního věku, který proběhl třetí červencový týden. „Pro mě osobně byl ten letošní speciální, protože se do něj zapojila i moje tříletá dcera,“ říká David Čančík, bývalý dlouholetý předseda Klubu Pathfinder. „Byla součástí družiny, kterou jsem se svým rádcem Arminem vedl.“

Celotáborovou hru připravovali mladí vedoucí – Kiko, Vojta a Olda, kterým coby mentor pomáhal zkušený příbramský vedoucí Teoš, hlavní vedoucí tábora. Každý den jsme se seznamovali s příběhy jednotlivých biblických soudců, všímali si jejich odkazu, který pak šikovní organizátoři přetavili do  zajímavých her a aktivit, díky nimž mohly děti významné okamžiky ze životů jednotlivých soudců prožít téměř na vlastní kůži. V závěru každého dne jsme si pak povídali o lidech, kteří jsou současnými hrdiny, lidech, jejichž životní příběh byl a nebo je v něčem podobný tomu kterému dávnému biblickému soudci.

Krásným a pravidelným prvkem našeho tábora je vždy návštěva místního domova pro seniory. V průběhu týdne děti v rámci workshopů připravily drobné dárky a večer u táborového ohně jsme nacvičili několik společných písní. Takto vybaveni jsme ve čtvrtek vyrazili do města. Součástí byla jedna etapa naší hry, která se odehrávala na místním rybníce. Po dobrém obědě jsme se už nahrnuli do zmíněného domova pro seniory, kde jsme potěšili dědečky, babičky, ale i další lidi, kteří tam s námi strávili čas.

Tábor tvořily děti z několika jihočeských a středočeských měst, včetně pár dětí z Karlovarska, od předškoláků až po děti z páté třídy. Takto pestře namíchané družiny vytvářely dobrou atmosféru, ke které samozřejmě přispěl i personál, jako jsou kuchařky, zásobovač, zdravotnice a také to, že nám velmi přálo počasí.

Sobota pak byla vyvrcholením našeho táborového času. Volili jsme krále. V Izraeli, kdysi dávno, se jím stal Saul. Na našem táboře byl zvolen Karel. Kluk, který přijel ze Sokolovska. Volili jsme krále, ale zároveň jsme si společně připomněli, že našim skutečným a trvalým králem je Ježíš, na kterého se všichni těšíme, tak jako se těšíme na příští tábor.

                                                                                                                                                    David    

Související

Rumburk nahledovka

Společenství sboru Rumburk prožilo radostnou slavnost křtu

Rumburský sbor Církve adventistů sedmého dne není nikterak velkým sborem. Jeho přibližně třicet členů však tvoří živé společenství, které se neschází jen k pravidelným sobotním bohoslužbám, ale rozvíjí řadu dalších aktivit, jež otevírají možnosti setkávání lidem z města i okolí. Sbor pečuje o „knihobudku“ ve městě, do níž, kromě jiných knih, umisťuje i...
čti dále
Zahajeni23_01

Spolek Pohlazení zahájil s dětmi nový školní rok

Společným splutím části řeky Ohře a poděkováním Pánu Bohu za společně krásně prožité léto na vzpomínkové bohoslužbě vstoupil sokolovský spolek Pohlazení pomáhající dětem ze sociálně vyloučeného prostředí i do nového školního roku. Mnohé z dětí s pomocí Pohlazení nově nastoupily na střední školy a internáty – například na plzeňské dopravce...
čti dále