K bohoslužbě na pražský Smíchov se sejdou rodiny ze širokého okolí

,
Rb praha plakát

Srdečně vás zveme na rodinnou bohoslužbu, která se uskuteční v sobotu 22. dubna 2023 v modlitebně Církve adventistů sedmého dne v Praze na Smíchově, Peroutkově ulici č. 57. Zvány jsou děti předškolního a školního věku spolu se svými rodiči, prarodiči a dospělými, kteří se ve společnosti dětí cítí dobře.

Okrsková rodinná bohoslužba je příležitostí k setkání a sblížení rodin z pražských a středočeských sborů, o možnost aktivního zapojení dětí do společné bohoslužby a šanci ke vzdělávání a vzájemné výměně zkušeností v oblasti vztahů a výchovy.

Hned po ránu v 9,30 hodin se na vás bude těšit pták Pepe. Ten se s nadšením sobě vlastním ujme moderování veselé sobotní školičky sestavené z písní, básní, hudebních a dramatických přednesů dětí. V režii dětí bude od 11,00 hodin i slavnostní sobotní bohoslužba. Děti ji budou uvádět, modlit se, číst biblické texty a postarají se i o její zpestření. V podání kazatele Radka Jonczyho, vedoucího oddělení adventistické služby rodinám, zazní dvě krátká desetiminutová kázání, jedno pro malé a druhé pro velké posluchače.

Odpoledne bude čas na seminář s tématikou pro rodiny velmi důležitou, a tou jsou rodinné pobožnosti. Děti budou mít v tu dobu samostatný program pod taktovkou místního Klubu Pathfinder. Srdečně zveme.

Související

Chodba kostela nahled

Dnešní noc patří kostelům

Noc kostelů je každoročně pořádaná akce, která má umožnit široké veřejnosti nezávazné přiblížení se a setkání s křesťanstvím. Letošní, již patnáctý ročník celorepublikové akce, proběhne v pátek 2. června 2023. Mottem tohoto ročníku je: „Po světle dne totiž nastupuje NOC, kdežto žádné zlo nepřemůže moudrost.“ Přihlášeno je 1805 kostelů a modliteben. Noc...
čti dále
Smichov

On nakloní srdce synů k otcům…

Přijměte prosím pozvání na slavnostní bohoslužbu organizovanou oddělením Generace 50+, která proběhne v sobotu 10. června v modlitebně CASD v Praze na Smíchově od 9:30 do 16:00 hodin. Setkání nese motto „On nakloní srdce synů k otcům“ a chceme spolu prožít sobotu plnou zpěvu, modliteb, sdílení radosti ze života s...
čti dále