K bohoslužbě na pražský Smíchov se sejdou rodiny ze širokého okolí

,
Rb praha plakát

Srdečně vás zveme na rodinnou bohoslužbu, která se uskuteční v sobotu 22. dubna 2023 v modlitebně Církve adventistů sedmého dne v Praze na Smíchově, Peroutkově ulici č. 57. Zvány jsou děti předškolního a školního věku spolu se svými rodiči, prarodiči a dospělými, kteří se ve společnosti dětí cítí dobře.

Okrsková rodinná bohoslužba je příležitostí k setkání a sblížení rodin z pražských a středočeských sborů, o možnost aktivního zapojení dětí do společné bohoslužby a šanci ke vzdělávání a vzájemné výměně zkušeností v oblasti vztahů a výchovy.

Hned po ránu v 9,30 hodin se na vás bude těšit pták Pepe. Ten se s nadšením sobě vlastním ujme moderování veselé sobotní školičky sestavené z písní, básní, hudebních a dramatických přednesů dětí. V režii dětí bude od 11,00 hodin i slavnostní sobotní bohoslužba. Děti ji budou uvádět, modlit se, číst biblické texty a postarají se i o její zpestření. V podání kazatele Radka Jonczyho, vedoucího oddělení adventistické služby rodinám, zazní dvě krátká desetiminutová kázání, jedno pro malé a druhé pro velké posluchače.

Odpoledne bude čas na seminář s tématikou pro rodiny velmi důležitou, a tou jsou rodinné pobožnosti. Děti budou mít v tu dobu samostatný program pod taktovkou místního Klubu Pathfinder. Srdečně zveme.

Související

Sbor nahledovka

Předvánoční koncert smíchovského pěveckého sboru

V sobotu 2. prosince v 17 hodin jste srdečně zváni do modlitebny Církve adventistů sedmého dne v Praze na Smíchově, Peroutkova 57, ke společnému ztišení v adventním času a poslechu hudby, zpěvu, přednesu a svátečního slova v podání smíchovského pěveckého sboru a jeho hostů. Koncert pod vedením sbormistryně Lenky Říhové...
čti dále
Nahled vinohrady

Ty taky? Aneb, proč je lepší nebýt sám.

První prosincová sobota bude ve sboru Církve adventistů sedmého dne v Praze na Vinohradech patřit rodinám. Program dětské bohoslužby začne v 9:30 hodin, a to představením Divadla Víti Marčíka v Basementu, podzemních prostorách vinohradského kostela. Zároveň se můžete účastnit pravidelného studia Bible v hlavním sále modlitebny. Od 11 hodin jste...
čti dále