České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

Kalendáře

Akce a aktivity – oddělení dětí, DSŠ a Klubu Pathfinder

Akce a aktivity – oddělení mládeže

Akce a aktivity – kanceláře ČS a ostatních oddělení ČS

 

ČS:           akce a aktivity administrativy ČS CASD
KZŠMŠ:  Křesťanská základní a mateřská škola – Eliáš
KD:          oddělení Křesťanského domova
MIS:        oddělení misie
ZDR:       oddělení zdraví
DIA:        oddělení diakonie
SSL:        oddělení sociální služby
KO:         kaplanské oddělení
SŽ:          oddělení služba žen
Shep:      oddělení Shepherdees
Spr.        oddělení křesťanského správcovství
Kom.      oddělení komunikace