Komenský – muž víry, naděje a lásky

,
Smichov

Srdečně vás zveme na komponovaný program „Jan Amos Komenský – muž víry, naděje a lásky“, ve kterém vystoupí Svatopluk Schuller, František Kreuzmann, flétnistka Lenka Kozderková, klavírista Zdeněk Dočekal a klarinetista Michal Kostiuk.

Jan Amos Komenský. Nelehko si představujeme velice rozporuplnou dobu, kterou zmítaly hrůzy, naděje a zmatky třicetileté války, uprostřed které Jan Amos Komenský, poutník na přelomu věků, vynakládá neobyčejné úsilí vytvořit systém harmonizující člověka a svět kolem něj. Je obdivuhodné, jak jediný člověk, který tak těžce prožívá mnohou bolest a utrpení, zůstává i nadále mužem víry, naděje a lásky. Zanechal dílo, nad nímž stojí dodnes v úžasu pedagogové, filozofové i literární historikové.

Zveme vás na setkání, které bylo připraveno již pro rok 2020, kdy uplynulo 350. výročí úmrtí Jana Amose Komenského. V návaznosti na epidemiologická opatření nebylo realizováno.

Komponovaný program se uskuteční v sobotu 13. listopadu 2021 v 17 hodin v modlitebně Církve adventistů sedmého dne, Peroutkova 57, Praha 5. Vstup je volný.

Informace o konání výše uvedeného komponovaného programu v souvislosti s epidemiologickou situací jsou uvedeny na www.casdsmichov.cz.

Jan-amos-komensky-muz-viry-nadeje-a-lasky-2

Související

Vinohrady náhledovka

Adventní koncert na Vinohradech

V modlitebně Církve adventistů sedmého dne v Praze na Vinohradech proběhne v sobotu 9. prosince od 18 hodin koncert chrámového pěveckého souboru pod vedením Vlasty Jonczyové a Jiřího Šubrta. Zveme vás ke ztišení se v čase adventu a obohacení své duše poslechem hudby i slova. Kostel Církve adventistů sedmého dne...
čti dále
Sbor nahledovka

Předvánoční koncert smíchovského pěveckého sboru

V sobotu 2. prosince v 17 hodin jste srdečně zváni do modlitebny Církve adventistů sedmého dne v Praze na Smíchově, Peroutkova 57, ke společnému ztišení v adventním času a poslechu hudby, zpěvu, přednesu a svátečního slova v podání smíchovského pěveckého sboru a jeho hostů. Koncert pod vedením sbormistryně Lenky Říhové...
čti dále