Konference ČS zvolila nové vedení sdružení

,
20240407_160823

Neděle 7. 4. 2024 byla dnem, ve kterém se setkali delegáti sborů ČS CASD, aby zhodnotili uplynulé konferenční období a aby diskutovali a rozhodovali o tématech, která jsou v církvi a ve sborech živá a aktuální, ale také, aby zvolili nové představitele sdružení a výbor.

Navzdory slunečnému počasí na konferenci přicestovalo 132 delegátů, což znamenalo 98,5 % z celkového počtu. Konference tedy byla usnášeníschopná. V první části zazněly zprávy předsedy, tajemníka a hospodáře, které byly bez výhrad delegáty přijaty. Následovala volba přípravného výboru, který záhy přišel s návrhem výboru jmenovacího a výboru pro pověření. Delegáti se pak věnovali jednotlivým bodům agendy, tak jak je navrhl výbor ČS nebo jednotlivé sbory. Řešili jsme nové nastavení sdružení a výboru, vzali na vědomí sbory, které v uplynulém období zanikly a nebo se staly skupinami. Do svazku sborů jsme přijali 4 nové ukrajinské sbory, diskutovali jsme o návrzích pro konferenci ČSU a rozhodli jsme o návrzích, které chceme předložit konferenci ČSU. Dále jsme se věnovali návrhům týkajícím se mládeže a mladých lidí a podobně.

Projednávání agendy bylo v odpolední části třikrát přerušeno návrhem jmenovacího výboru. Předložené návrhy se zástupcům sborů líbily, a proto konference zvolila do role předsedy sdružení Víta Vursta, který tak dostal důvěru již potřetí. Pro roli hospodáře Jiřího Komárka, je to jeho druhé období. Novým tajemníkem ČS se stal Jan Matoušek, který je v současnosti kazatelem v Teplicích a v Chomutově a zároveň zastává roli oblastního kazatele a je také oblastním vedoucím Klubu Pathfinder.

20240407-161028

Kolem 18. hodiny jmenovací výbor předložil návrh složení VČS. Složení nově zvoleného výboru sdružení je následovné:

Předseda: Vít Vurst 
Tajemník: Jan Matoušek
Hospodář: Jiří Komárek
Kazatelé: Marek Jonáš, Soňa Sílová
Zástupce za UA sbory při ČS: Vladimír Ilkov
Praha a středočeský okrsek: Petr Brousil, Radek Veselý
Západočeský okrsek: Kateřina Breuerová
Pardubický okrsek: Patrik Farkač
Královéhradecký okrsek: Václav Sedláček
Liberecký okrsek: Marek Ondráček
Ústecký okrsek: Stanislav Trejbal
Jihočeský okrsek: Jakub Chán
Vedoucí oddělení misie: bude dovolen

Poté byl 1. jednací den konference ČS ukončen s díky a vděčností za plodnou, otevřenou a konstruktivní diskuzi. V projednávání bodů agendy se bude pokračovat při druhém jednacím dni konference za dva týdny.

Související

Fm výročí náhledovka

Obětavá služba lidem a inspirace pro druhé: Dobrovolnické centrum ADRA Frýdek-Místek slaví 20 let

Prvním dobrovolnickým centrem ADRA v České republice, které začalo pomáhat lidem již v roce 2004, bylo právě centrum ve Frýdku-Místku. „Vyrostlo“ z nadšení a předchozí neformální obětavé služby jednotlivců – členů a členek místních sborů i řady přátel. Stalo se nedílnou součástí nejen ulice Radniční ve Frýdku-Místku, ale především součástí občanské společnosti...
čti dále
Zpž01

Záchrana pro život v Poděbradech

Záchrana pro život je poměrně úspěšný projekt interaktivního kurzu první pomoci poděbradského sboru Církve adventistů sedmého dne, který je primárně směrován potřebám města a okolí. „Díky štědrosti evangelizačních dotací z Českého sdružení jsme mohli postupně nakoupit vybavení a naším kurzem prošlo již několik stovek lidí,“ říká Roman Hampacher, kazatel místního sboru....
čti dále