Kancelář Českého sdružení CASD

Peroutkova 2482/57, 150 00 Praha 5-Smíchov, Česko

739 345 659
kancelar@ceskesdruzeni.cz
Číslo bankovního účtu: 2124349/0800
IČ: 63831244

Další kontakty v rámci ČS CASD

Představitelé ČS

Oddělení 

Okrsky

Sbory  

Kazatelé