Kancelář Českého sdružení CASD

Peroutkova 2482/57, 150 00 Praha 5-Smíchov

739 345 659
kancelar@ceskesdruzeni.cz
Číslo bankovního účtu: 2124349/0800
IČ: 63831244, DIČ: 63831244
Datová schránka: bceaq22

Další kontakty v rámci ČS CASD

Představitelé ČS

Oddělení 

Okrsky

Sbory  

Kazatelé