České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

Kudykam

Milí přátelé,

závěr roku bývá vzácnou příležitostí k budování rodinného zázemí. Jsou však mezi námi takoví, kteří o rodinné zázemí přišli. Jim je určena naše nabídka. Pravděpodobně jste už slyšeli o aktivitě zvané „KUDYKAM PO ROZVODU?“, kterou oddělení péče o rodinu naší církve každoročně, vždy koncem ledna, připravuje pro ty, kteří prošli peklem rozvodu a rádi by začali znovu a jinak. Pokud cítíte, že by Vám naše nabídka mohla být užitečná, neváhejte a hlaste se.

Letošním ročníkem „Kudykamu“ Vás, stejně jako v předchozích dvou letech, provede přední český odborník v oblasti psychologie rodiny PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. Přednášky v jeho podání Vás inspirují fundovaností, praktičností, vtipem a biblickým přesahem. Budete do nich moci vstupovat otázkami, námitkami i vlastními postřehy a zkušenostmi. Ve volných chvílích se Vám s Jeronýmem budeme rádi věnovat i osobně.

Setkání bude příležitostí ke vzájemnému sdílení a relaxaci. Na žádost účastníků se tentokrát vrátíme zpět do místa konání prvního ročníku, tedy na chatu Karolínu, do příjemného prostředí Jestřebích hor. Nezalekněte se prosím horského prostředí. Servis odtahu traktorem v případě potřeby zajištěn. Víkendový program začne v pátek 25. ledna ve 20:00 hodin večeří a vyvrcholí nedělním obědem. Dotovaná cena za víkend je 1.100,- Kč. Platit se bude na místě.

Z metodických důvodů se akce nebude moci zúčastnit více než 20 lidí. Proto neváhejte a přihlašujte se zde. Uzávěrka přihlášek bude ve středu 16. ledna 2019. Přihlášeným dodáme před akcí podrobný program i s popisem cesty.

Moc se na vás s panem doktorem Jeronýmem těšíme.

S úctou Váš Radek Jonczy

vedoucí odd. křesťanského domova Česko-Slovenské unie CASD
kontakty: 739 345 670; jonczy@centrum.cz