České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

2007

MS 2007 – ohlédnutí

Ohlédnutí za ročníkem 2007 – RS ASTRA v Orlických horách

Společně prožitá Manželská setkání ve Rzých, v lůně Orlických hor, se pro nás stala nezapomenutelným a osvobozujícím prožitkem.

Po týdnu inspirativních přednášek a důvěrně přátelských skupinek jsme si opět dokázali srovnat životní priority a najít způsob, jak se pochopit navzájem. Opět jsme se ZAMILOVALI jeden do druhého a těšíme se na náš další společný život. Věříme, že i naše děti časem ocení přínos tohoto setkání. Kdo neprožil, neuvěří !!!

Děkujeme všem, kdo se podíleli na zdárném průběhu celého týdne. Obvzlášť pak Vám, manželům Ejemovým, že jste nás celým pobytem tak mile a originálně provedli.

Děkujeme také Bohu, že nám dal příležitost prožít tyto krásné chvíle. Těšíme se, že se někdy v budoucnu opět setkáme.

Manželé Gardoňovi z Chebu

Múza MS

(B.Mroček)
Po týdnu na Astře píšu Ti maličko
že jsi má láska, že jsi mé zlatíčko.
Člověku věřit se to ani nechce,
jak nám ty problémy mizejí lehce.
Dík tomu, že v mobilu signál tu není,
máš pro mne mnohem víc pochopení.
Tatínku sem a tatínku tam,
za chvíli půjdeme udělat ham.
Naplnit si bříška jde nám tak lehce,
ani se člověku věřit to nechce.
Poslouchat přednášky to je mé hobby,
uplatnit je v praxi, zabránil kdo by?
Debata v skupinkách, to je mi radostí, vždyť pánové jsou dobráci od kosti.
A naše ženy nemají ve zvyku,
dávat na odiv svou sílu v jazyku.
Nakonec shodnem se, vždyť je to jasné,
poslouchat manželky – není to krásné?
Po týdnu studia blaží mne u srdce,
že jsem já ze sebe nedělal mudrce.
Přemlouvat k přihlášce já nedal se velice,
vždyť bych tu pobyl snad i dva měsíce.
Tak tu teď sedím za šumu stromů,
trochu si připadám jako pán domu.
Závěrem slovíčko manželko drahá má,
že vnímám a cítím, jak mě máš ráda.
Chcete-li oživit manželskou lásku,
na čele zahladit leckterou vrásku,
podejte přihlášku Honzovi, Olince,
oni hned odzvoní problémům v rodince.

Odvážný tým vedoucích
Mnohé z toho, co se děje během týdne MS, jsou skutečně zázraky odehrávající se v lidských srdcích. Za ně patří vřelý dík našemu Bohu. Je však zřejmé z Bible i ze současnosti, že si k mnoha zázrakům používá i obyčejné lidi. A právě jim – VPS-kám (vedoucím párům skupinek) – patří taktéž veliké poděkování, neboť jako tým pracovali s obrovským osobním nasazením i odevzdáním – a především maximální sdílností a otevřeností, která činí celý seminář velice živým a působivým.

Poděkování za ‘Manželská setkání’

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci týdne, který jsme mohli prožít v rekreačním středisku Astra.

Přesto, že venku se počasí snažilo, aby nás ovládl smutek a chlad, nikdo nedokáže pokazit hřejivou atmosféru, která může být jen tam, kde se společně sejde boží lid. Zpočátku jsme si nedokázali představit týden dovolené, který bude organizovaný a povídat si ve skupinkách o našich soukromých problémech, nám připadalo zbytečné a cizí. Tyto předsudky se nám ovšem rozplynuly již první den. Jsme opravdu vděčni za způsob vedení manželských setkání, protože vše, co jsme mohli prožívat při přednáškách a následující práci ve skupince mělo opravdu pro naše manželství obrovský přínos. Nejen, že jsme poznali úžasné lidi a získali nové přátele, ale upřímnost a společné sdílení se je něčím nepopsatelně obohacujícím.

Každé manželství prožívá své krize a často pouze z důvodu, že nejsme schopni spolu komunikovat, nechápeme rozdíly, které mezi muži a ženami jsou. Někdy ani netušíme, co se za naším vzájemným odcizováním skrývá. A právě na tomto setkání se nám ve spoustě věcí otevřely oči. Je též velice osvobozující poznání, že ve snaze o dobrý partnerský vztah nejsme sami, ale je zde spousta lidí, kteří se Vám snaží pomoci, jak svými radami, tak i modlitbami –a především je to Pán Bůh, který má v každé situaci své řešení.

Na manželské setkání jsme jeli s pocitem, že naše manželství potřebuje změnu, domů jsme přijeli jako zamilovaní novomanželé. Je jasné, že znovu vyvstanou problémy, které bude třeba v našem manželství řešit, ale my už víme, jak na to. A hlavně, příští rok se konají „Manželáci“znovu a my tam rozhodně nechceme chybět.

Těšíme se na shledání s našimi novými přáteli a hlavně s Vámi, kteří chcete Váš vztah budovat a ještě jste nezakusili požehnání Manželských setkání.

J. + L. Ježkovi

Skvělý týden pro děti i pečovatele
Rodiče by nikdy nemohli prožít tak skvělé a sbližující zážitky bez dobré péče o jejich děti.
Pro ně připravili program mladí lidé, kteří také neodešli s prázdnou:
http://kajinkablack.blog.cz/
Vřele jim děkujeme!!!

Přeplněná očekávání

Na naše první „Manželská setkání“jsem odjížděla s napětím i očekáváním a také s pochybnostmi…Mohu se na takovéto akci dozvědět po 15 letech manželství něco nového??? Byl tento výběr dovolené skutečně „trefou do černého“???

Co se týče teoretických přednášek, těch jsem si užila dost při svých studiích a rozhovory ve skupinkách tak to už asi teprve nebude nic pro mě…
Pohroužena do podobných myšlenek a s navigační mapkou v klíně vyráží náš plně naložený automobil směrem Rzy v Orlických horách.

Tábor je veliký, účastníků mnoho, dětí ještě více….Všichni jsou vlídní, ohleduplní, příjemní…Začíná mi být dobře.

A co teprve první přednášky…Nechybí v nich humor, poučení, ale i zopakování praktických věcí, které člověk ví, jen k realizaci do praxe je někdy hodně daleko. Po každé přednášce následuje diskusní skupinka. Jsem trochu rozechvělá, protože vím, že lidé, s kterými ji budu sdílet, jsou pro mě zcela noví a neznámí. Dokážu s nimi bez trémy a bázně komunikovat? Odkrývat svoje potřeby a pocity??? Po chvíli ze mě všechny pochybnosti padají. Skupinka je totiž bezva. Vzájemně se sdílíme, vytváříme rodinné prostředí, kde není „tabu“žádné téma, ale kromě vážných věcí je tu i mnoho legrace. Večer přemýšlím nad tím, jak mi je s těmi 10 lidmi, které jsem ještě ráno téměř neznala najednou dobře a jak k nim mám blízko.

V sobotu se těšíme na slavnostní Památku v přírodě. Těším se na to i proto, že počasí se umoudřilo a nad celým areálem krásně svítí slunce. Mohu říci, že atmosféra je nádherná a jedinečná. Mytí nohou v místním potoce, krásné písně, chlebíčky ve tvaru srdíček. Opatrně se rozhlížím po dvojicích okolo mě a zjišťuji, že nejsem jediná, komu vytryskly slzy vděčnosti z očí.

Odpoledne nás čeká maturita. Tu jednu už mám léta za sebou a jsem ráda, že jsem ji opakovat nemusela…Tuto manželskou bych chtěla opakovat každý den. Krásná příroda a v ní rozeseto spoustu úkolů, zábavných i podnětných, možnost ruku v ruce promyslet, co se povedlo a co méně, a jak oživit, to co již léta funguje tak, aby to fungovalo lépe.

V den odjezdu je mi smutno. Najednou si neumím představit, že to končí. Že mě čeká návrat do tvrdé životní reality. Přesto vím, že Pán Bůh nás bude provázet, tak jak provázel celá Manželská setkání. Jsem mu za to moc vděčná. DÍKY!!!!!

Míla Havrdová

Jeden z nejhezčích týdnů našeho manželství

Není to tak dávno, co jsme se vrátili z Manželských setkání z Orlických hor, a já se opět zapojil do pracovního procesu. Je večer a já nalézám několik málo minut, abych shrnul na virtuální papír něco málo ze svých pocitů z týdne dovolené.

Už si jen velmi matně vzpomínám, čí to byl nápad přihlásit se na tuto akci, ale s blížícím se začátkem se mi hlavou honilo mnoho otázek. Nebyl to omyl vybrat jako náplň dovolené Manželská setkání? Co mě vlastně čeká? Budu trávit čas se spoustou dalších lidí? Jak to budeme zvládat se 3 dětmi?

Dnes musím na rovinu napsat, že to byl jeden z nejhezčích týdnů našeho manželství, které trvá přes 10 let. V tomto názoru se s manželkou naprosto shodujeme. Já osobně jsem si uvědomil, že o dar manželství se musí pečovat. Uvědomil jsem si, že naše rozdílné pohledy na některé věci nejsou na závadu. Uvědomil jsem si, jak je důležité udělat si čas na druhého a komunikovat spolu.

Děkuji Bohu za toto nastavené zrcadlo, za lidi sloužící v této oblasti, za pečovatele starající se o děti a hlavně za svoji manželku, kterou miluji.

Marcel Havrda