České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

2011

MS 2011 – ohlédnutí

 

Fotografie

Výběr fotek od několika fotografů si můžete

  • prohlížet ve webovém rozlišení ZDE
  • stáhnout v plném rozlišení a ve větším počtu ZDE

MS 1011 – týden naplněný hlavně novými niternými prožitky

Manželských setkání 2011 jsme se zúčastnili poprvé a s neutrálními pocity i očekáváním. V očích nás obou se jevilo naše manželství jako velice dobré, proč se tedy účastnit setkání určeného patrně těm, kteří prožívají manželské potíže? „Ne, manželáky jsou skvělé i jako prevence problémů, nebo prostě jen jako příležitost ke zkvalitnění vztahu,“ vysvětloval nám kamarád Luděk, který se v minulosti setkání zúčastnil a stále je vychvaloval. Na Luďkovy rady dáme, takže se jelo.

Zpětně víme, že měl pravdu.  Prožili jsme týden naplněný novými i známými informacemi, diskuzemi a hlavně novými niternými prožitky.

Program formou teoretických přednášek, následujících praktických cvičení, kde byl prostor pro práci a sdílení v osmičlenných skupinkách, a nakonec sdílení pouze mezi manželi, nám přinesl mnohé. V první řadě znamenal čas pro nás a naše manželství. Čas a prostor pro to, co víme, že je tak důležité, ale ve shonu všedního dne si nenajdeme dostatek času… Zde byla možnost věnovat se jeden druhému a našemu vztahu, budovat jej za podpory a vedení lidí se stejným záměrem a v podmínkách pohody, vstřícnosti a Boží blízkosti. Tím vším naše manželství získalo větší hloubku a my radost a ujištění, že jdeme správným směrem. Zamilovali jsme se do sebe jako před lety. Jako by se naše manželství, ten důvěrný vztah mezi ženou, mužem a Bohem osvěžilo, prohloubilo a nabralo sílu do dalších dní. Nabralo sílu pro nás, naše děti i pro naše okolí. Vždyť kolem sebe můžeme vidět jen málo spokojených manželství, takových, jaká mají být. A pozitivní vzory jsou tolik potřeba.

Tak skvělý zážitek umožnila i dobrá organizace a zázemí. To pro nás mělo formu spolehlivého hlídání dětí, příjemný doprovodný program i vtipné moderování Honzy Ejema za laskavé přítomnosti jeho ženy Olinky. Jistě jsme ještě mnoho opomněli a omlouváme se těm, které jsme nezmínili.

Děkujeme všem, kteří se na uskutečnění manželských setkání 2011 podíleli.
Děkujeme Bohu
a těšíme se se všemi na viděnou za rok na manželských setkáních 2012.

Vendula a Lukáš Bukovi

Opět rozdmýchaný skomírající plamének lásky

Na první Manželská setkání jsme s manželem přijeli do Rzí v roce 2007. Náš vztah to nesmírně obohatilo a posunulo tím správným směrem. Odjížděli jsme nadšeni a s touhou žít jeden pro druhého. Ale stereotyp, naše pohodlnost a okolnosti byli silnější a po čtyřech letech jsme se ocitli na Manželských setkáních v Čenkovicích po velmi těžké krizi. Měli jsme za sebou několikaměsíční odluku a mezi sebou zeď. Přesto jsme přijeli zkusit naše manželství zachránit.

Soubor přednášek i povídání ve skupince v nás pomalu opět rozdmýchávaly skomírající plamének lásky. Byl to nádherný týden, oba si jej neseme v srdci. Našli jsme opět k sobě cestu. Z manželáků si odvážíme nejen vzájemnou lásku, ale také silné pouto přátelství, které jsme mezi páry v naší skupince navázali. Přátele, se kterými se jeden za druhého modlíme a můžeme sdílet své radosti a problémy.

Jsem velmi vděčná manželům Olince a Honzovi Ejemovým za tak úžasnou akci a chci jim poděkovat za jejich ochotu, obětavost a individuální zájem o každého z nás.  Také nemohu nepoděkovat našemu vedoucímu páru Ivance a Liborovi Škrlovým. Jsou prostě úžasní.

Moc se těšíme na příští rok, až se zase všichni na Manželských setkáních sejdeme.

J&H G.

Manželská maturita 2011

Tak, jako asi mnoho párů, i my jsme se po přečtení článku o MS v Adventu zabývali myšlenkou jet na toto setkání. Po rozhodnutí, že pojedeme, a také po přihlášení se stejně dostavily různé pochyby, zda jsme udělali správně, nevěda, co nás čeká.

Jelikož máme problémy s chrápáním, báli jsme se, že budeme pokoj či chatku sdílet s jiným párem a připravíme tak sebe či někoho jiného o klidnou noc. A co asi znamenají ty skupinky a co v nich asi je? V sobotu před odjezdem padlo poslední rozhodnutí a my v neděli vyrazili na cestu.

Po příjezdu do Čenkovic začaly padat naše obavy jedna za druhou. Krásná příroda, spousta nových přátel, ubytování samostatné… Hned v neděli začaly přednášky a první skupinky. Náš strach byl ten tam; zjistili jsme, že naše problémy, které máme, nejsou zase tak ojedinělé. To co prožíváme my, prožívají i jiné páry. Naše skupinka byla pro nás tím největším přínosem a spolu s přednáškami jsme se učili, jak lépe poznávat svého partnera ale zároveň i sebe. Učili jsme se také tomu, jak překonávat různé krize v manželství, jak spolu lépe komunikovat, být k sobě více otevření, upřímní. Je to pro zdravý vztah to nejlepší, ale také zároveň to nejtěžší, čemu je potřeba se po celý život učit. Jistě to ale stojí za to.

Celý týden byl obohacením pro naše manželství, dostali jsme mnoho rad a podnětů. Nejkrásnějším dnem byla sobota, kdy jsme prožívali památku večeře Páně se všemi manželskými páry a  také obnovili manželský slib. Po dobrém obědě jsme také nakonec zvládli manželskou maturitu. To jsme se toulali po předem určené trase a spolu řešili spoustu „náročných“ úkolů a v klidu lesů a hor jsme se vraceli vzpomínkami k tomu, co jsme se za celý týden naučili. Pro náhodného turistu to byl jistě zajímavý pohled potkat za den tolik cukrujících párů uprostřed tiché přírody.

Po týdnu stráveném v Čenkovicích jsme se vraceli domů plni nových předsevzetí a s nově nabytými zkušenostmi a vědomostmi. Zároveň i s přáním, aby to, co jsme zde načerpali, nám vydrželo co nejdéle. Díky Pánu Bohu a všem organizátorům, vedoucím skupinek i přednášejícím za krásný obohacující týden – a přejeme všem, kteří jsou ještě nerozhodní a váhají, zda si za rok udělat týden čas pro svou rodinu a manželský vztah, aby se rozhodli správně – stojí to určitě za to.

Irena a Petr Pánkovi

Nelitovali jsme skvělého týdne

S mým mužem Toníkem jsme se letos v příjemném prostředí Orlických hor poprvé zúčastnili Manželských setkání. A nelitovali jsme skvělého týdne s naším Pánem! S jeho pomocí jsme pracovali na sobě i na budování manželství…

V tematických blocích jsme naslouchali celkem dvanácti kvalitním přednáškám, např. o ničitelích lásky, odpuštění, prohlubování komunikace, sdílení pocitů a mnohým dalším. Pak jsme nové dojmy a informace s modlitbou zpracovávali v malých skupinkách a následně v soukromí jednotlivých manželských párů. Bylo velmi příjemné pozorovat, jak s přibývajícími dny stále více září oči manželek a úsměvy jejich protějšků. Týden vyvrcholil sobotní PVP a obnovením manželského slibu. Při odpolední procházce přírodou jsme pak splnili manželskou maturitu. V Čenkovicích jsme prožili také společenské večery chval. Každý den byl prostor i pro relaxaci. Navázala se zde mnohá krásná přátelství.

Chceme poděkovat všem organizátorům této potřebné akce, zejména obětavosti manželů Olinky a Honzy Ejemových, vedoucím pracovních skupinek, hlídačům dětí i kazatelům, kteří nám sloužili. Ale největší poděkování patří požehnání našeho nebeského Otce. Pán s Vámi, než se sejdem.

Hanka a Toník Matýsovi

 

Za rok na shledanou s Vámi a Vašimi přáteli!