České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

Vize 2011 – 2015

Vize pro oddělení Křesťanského domova při ČS CASD

pro konferenční období 2011 – 2015

 Proto přijímejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás.“ (Ř 15,7)

 

Poslání: Posláním oddělení Křesťanského domova je posilovat manželské a rodinné vztahy, napomáhat k uzdravení našich zranění a podporovat růst v lásce v našich domovech i v širší Boží rodině.

Vize: Toužíme po tom, abychom v našich rodinách prožívali naplnění našich vztahů, aby se právě rodiny a výchova v nich staly základem pro poslání, růst a službu církve.

Cíle:    

aktivně napomáhat místním sborům v jejich úsilí o podporu rodin a vztahů

– soustředit se na oblast duchovní výchovy a duchovního života rodin

– na většině sborů ČS mít aktivní a fungující spolupracovníky

– pravidelně pořádat setkání odpovídající na potřeby rodin a členů sborů v oblasti vztahů

– ve spolupráci s dalšími odděleními církve a ČSU vybavovat kazatele pro účinnou službu rodinám

 

Základní oblasti činnosti:

  • Podpora sborů

a)      návštěvy, kázání, motivace

b)      komunikace s vedoucími KD

c)       pravidelná nabídka akcí v rámci ČS (ČSU)

d)      možná finanční podpora (ve spolupráci s odď. misie a Pathfinderu)

 

  • Podpora vedoucích KD na sborech

a)      inspirace (co dělat a jak)

b)      zážitek, podpora vlastní rodiny vedoucích KD

c)       poznání (informace, vzdělávání)

 

  • Podpora kazatelů

a)      zdůrazňovat důležitost rodiny a pastorace

b)      poskytovat nástroje pro práci v oblasti vztahů (poznání, informace, vzdělání)

c)       podporovat kreativitu kazatelů ve vztahu k rodinám a misijní rozměr rodinných vztahů

d)      poskytnout kontakty na odborné poradenství

 

Jiří Tomášek

7. března 2011