České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

KVK Centrum Plzeň

Nové Kulturní, volnočasové a křesťanské centrum o rozloze asi 500 m2 postaví České sdružení Církve adventistů sedmého dne v plzeňské čtvrti Skvrňany. Autoři architektonické studie jsou Ing. arch. Jan Soukup a Ing. arch. Jan Trčka. Projektovou dokumentaci zpracoval ATELIER SOUKUP s.r.o. známý například nedávnou spoluprací s britským architektem Johnem Pawsonem na zdařilé minimalistické stavbě kláštera trapistů v Novém Dvoře u Toužimi. Projekt Kulturního, volnočasového a křesťanského centra v Plzni –Skvrňanech navazuje na předválečné snahy vybudovat na nároží Křimické a Malesické ulice sakrální stavbu s farou. Jmenovaní architekti citlivě zasadili do tohoto území budovu, která zde chybí kulturně, společensky, ale také architektonicky. Projekt zároveň umožní revitalizaci stávající nevyužívané a zanedbané plochy o rozloze 5500 m2.

kvk-plzen-1

 

Nové společenské a kulturní centrum svým zaměřením a programem zajistí zázemí pro aktivní občanský život především obyvatel městské části Plzeň –Skvrňany. Nabízené aktivity budou koncipovány pro občany různých věkových kategorií se zvláštním ohledem na potřeby specifických skupin, zejména rodin s dětmi, seniorů a lidí se zdravotním handicapem. Oproti jiným společensko-kulturním centrům na území města Plzeň nabízí vybrané aktivity nově budovaného centra propojení s duchovním rozměrem lidského života. Nedílnou součástí projektu budou programy vycházející z křesťanské tradice a kultury.

kvk-plzen-2

 

Nové společenské a kulturní centrum svým zaměřením a programem zajistí zázemí pro aktivní občanský život především obyvatel městské části Plzeň –Skvrňany. Nabízené aktivity budou koncipovány pro občany různých věkových kategorií se zvláštním ohledem na potřeby specifických skupin, zejména rodin s dětmi, seniorů a lidí se zdravotním handicapem. Oproti jiným společensko-kulturním centrům na území města Plzeň nabízí vybrané aktivity nově budovaného centra propojení s duchovním rozměrem lidského života. Nedílnou součástí projektu budou programy vycházející z křesťanské tradice a kultury.

kvk-plzen-3

 

Díky svému zaměření je projekt v souladu s Integrovaným plánem rozvoje města „Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015”. Při schůzce se zástupci realizátora projektu v čele s předsedou Pavlem Zvolánkem, která se konala ve čtvrtek 30. dubna 2009, projekt jménem Plzeňského kraje podpořil krajský radní pro kulturu Václav Koubík. „Záměr se nám velmi zamlouvá, tato myšlenka zapadá do koncepce rozvoje regionu,’ uvedl radní.

kvk-plzen-4

 

Na realizaci společenských, kulturních a dalších aktivit se bude podílet řada partnerů, např. Základní umělecká škola v Plzni –Skvrňanech, Konzervatoř Plzeň, humanitární organizace ADRA, občanské sdružení Klub Pathfinder, Salesiánské hnutí mládeže – Klub Plzeň, občanské sdružení EPI-RODINA. Hlavním partnerem projektu je Sbor Církve adventistů sedmého dne Plzeň 1.

kvk-plzen-banner

 

Tento projekt
„Kulturní, volnočasové a křesťanské centrum Plzeň–Skvrňany“
je spolufinancován Evropskou unií.
www.europa.eu