České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

Materiály

Název Charakteristika Cena
Buňkové skupinky (a malé skupiny) Donald C. James zdarma
Jak vést skupinu biblického studia Příručka pro studium Bible ve skupině 30,-
V Jeho stopách
průvodce k následování Ježíše Krista, 27 listů, textový materiál 15,-
Poznáváme Bibli 28 přednášek PP, autor J. Hrdinka, textový materiál (zelené brožurky) .
Jistota pro zítřek 28 přednášek Brada Thorpa, textový materiál .
Net 98 27 přednášek D. Nelsona, textový materiál .
Evangelium pro dnešek – sada EPD Duda, Moskala; dispozice do Bible;kniha M. Finleye „Studujeme společně“ .
Studium Zjevení seminář, 24 částí, kvízové otázky, přílohy, textový materiál .
Objevy v knize Daniel 11 lekcí – text, diskuze, aplikace, textový materiál .
Objevy v knize Daniel lektorský materiál k semináři Daniele – autor Mark Finley (cyklostyl), jen cca 20ks .
Objevy v knize Daniel 2 CD počítačová prezentace k semináři Daniele, autor Jan Majer .
Dobrá zpráva materiál ze staršího korespondenčního kurzu Bible, 24 částí, textový materiál .
Seminář o duchovních darech Pro vnitřní růst sboru .
Seminář Růst v lásce Pro vnitřní růst sboru .
Umění zvládnout stres 6 účastnických sešitů .


Záznamy:

www.hlasnadeje.cz