Mládežníci zkoumali, zkoušeli a zjišťovali, „JAK…“

,
P1016046

Církev má mnoho tváří a mladí lidé představují jednu z jejích nejdynamičtějších podob. Přicházejí s novými nápady, s novými otázkami, s potřebou diskutovat, navazovat kontakty, sdílet rodící se víru, ale i vlastní pochyby. K životu mládeže v rámci naší církve patří už tradičně také velké akce, na kterých mají možnost setkat se se svými vrstevníky. Letošní unijní kongres mládeže s názvem KNOWHOW,  Bůh ví…“ byl příležitostí k setkání téměř 300 mladých lidí z celé České i Slovenské republiky. Kongres se uskutečnil v posledním červencovém týdnu ve Strážovicích na Moravě a účastnili se ho také mládežníci z Českého sdružení ve věku 15–30 let.

Téma kongresu bylo zaměřeno na otázku „JAK“ v různých podobách – jak poznat svoji identitu, jak poznat Boha, jak si umět vybrat, jak vytrvat apod. Mládežníci měli možnost prožívat společné ranní a večerní programy, ke kterým patřily chvály s kongresovou kapelou, biblická zamyšlení a modlitby, stejně jako podněty pro práci ve skupinkách. Všichni účastníci byli totiž na začátku akce rozdělení do 33 menších skupinek, v nichž celý týden vždy po skončení hlavního programu diskutovali téma dne a prožívali aktivity, díky kterým se mohli vzájemně lépe poznat. V pondělí, ve středu a ve čtvrtek odpoledne byly připravené semináře na nejrůznější témata (např. mezilidské vztahy a „dělící zdi“ ve společenství, adventisté a lidé s menšinovou sexuální orientací, sourozenecké konstelace, jak žít v pokoji, Bible a peníze), a podobně workshopy – výtvarné, hudební, základy první pomoci a spousta dalších. Organizátoři připravili navíc kongresovou mobilní aplikaci, ve které bylo možné najít kromě podrobného programu a zpěvníku i online nástěnku, kam mládežníci nahrávali v rámci soutěže o nejlepší „meme“ své výtvory.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách kongresu, stejně jako všem účastníkům, kteří přispěli ke skvělé atmosféře akce.

Fotky a videa z celého týdne můžete sledovat na:

YouTube:

Martin Pavlík
vedoucí oddělení mládeže

Související

Materiály – e-mail

Webové stránky české mládeže nabízejí také zajímavé e-booky

Milí mladí lidé, znáte webové stránky mládeže? Na www.ceskamladez.cz si můžete přečíst, kdo jsme, co děláme, kde se scházíme, co nás zajímá a co chystáme. A nově zde můžete najít i materiály ke stažení, konkrétně inspirativní e-booky, které se týkají například studia Bible. Kromě toho jsou zde ke stažení také...
čti dále
Anděl01

Mladí lidé zahájili v Praze modlitební týden 2024

Více než 270 mládežníků se setkalo v sobotu v Praze na Smíchově na Akci Anděl, která tradičně otevírá modlitební týden mládeže (16. 3. – 23. 3. 2024). Jde o událost, která každý rok na jaře spojuje všechny mladé lidi z církve po celém světě ke společným modlitbám a diskusím nad aktuálními biblickými...
čti dále