Múzička uvítá děti v Rokoku

,
Divadlo náhledovka

Múzička – to je malá múza, která inspiruje děti a jejich tvorbu v nejrůznějších oblastech. Své příspěvky ve formě zpěvu, přednesu, uměleckého tance, dramatické tvorby a videa předvedou děti organizované v Klubu Pathfinder a jejich kamarádi v sobotu 22. října v divadle Rokoko na Václavském náměstí v Praze.

Každoročně si účinkující připravují své příspěvky na konkrétní téma, letos je to „RECYCLED“. Recyklace je něco, co nás vede k zodpovědnosti k přírodě, Bohem vytvořenému dílu, ale také k úctě k druhému člověku a budoucí generaci. Děti v celodenním programu umělecky vyjádří, co pro ně znamená recyklace ve vztahu nejen k odpadu, ale k přírodě jako takové, jejíž součástí je i člověk, tedy my všichni.

Múzička je víkendovou akcí, kde se sejdou oddíly z celých Čech. Je to příležitost se potkat, povídat, trávit spolu organizovaný i volný čas a kromě sobotního programu jsou v plánu i volnočasové aktivity v neděli, ať už při prohlídce Prahy, hrách nebo v bazénu.

Více o činnosti Klubu Pathfinder najdete zde.

Muzicka22podzim-plakat

Související

Odpoutany ,uz nahled

„Odpojený muž“ aneb jak se mají mladí muži v dnešním světě

Sbor Církve adventistů sedmého dne v Českých Budějovicích vás srdečně zve na svou další pondělní on-line přednášku, tentokrát s hostem a řečníkem Mgr. Jiřím Kounem, který se bude zamýšlet nad neschopností dnešních mladíků dospět a odolat nástrahám virtuální reality. Přednáška s tématem „Odpojený muž“ proběhne v pondělí 27. března v...
čti dále
Velikonoce23 nahledovka

Velikonoční příběh přináší život a naději

Velikonoční svátky poskytují čas a prostor si připomenout událost, která se odehrála před dvěma tisíci lety během vlády Piláta, místodržitele a prokurátora v římské provincii Judea. Bylo to ukřižování Ježíše Krista. Všechno, co se na naší planetě Zemi přihodilo, se řadí buď do doby před Kristem, nebo po Kristu. Od nepaměti...
čti dále