Múzička uvítá děti v Rokoku

,
Divadlo náhledovka

Múzička – to je malá múza, která inspiruje děti a jejich tvorbu v nejrůznějších oblastech. Své příspěvky ve formě zpěvu, přednesu, uměleckého tance, dramatické tvorby a videa předvedou děti organizované v Klubu Pathfinder a jejich kamarádi v sobotu 22. října v divadle Rokoko na Václavském náměstí v Praze.

Každoročně si účinkující připravují své příspěvky na konkrétní téma, letos je to „RECYCLED“. Recyklace je něco, co nás vede k zodpovědnosti k přírodě, Bohem vytvořenému dílu, ale také k úctě k druhému člověku a budoucí generaci. Děti v celodenním programu umělecky vyjádří, co pro ně znamená recyklace ve vztahu nejen k odpadu, ale k přírodě jako takové, jejíž součástí je i člověk, tedy my všichni.

Múzička je víkendovou akcí, kde se sejdou oddíly z celých Čech. Je to příležitost se potkat, povídat, trávit spolu organizovaný i volný čas a kromě sobotního programu jsou v plánu i volnočasové aktivity v neděli, ať už při prohlídce Prahy, hrách nebo v bazénu.

Více o činnosti Klubu Pathfinder najdete zde.

Muzicka22podzim-plakat

Související

Sbor nahledovka

Předvánoční koncert smíchovského pěveckého sboru

V sobotu 2. prosince v 17 hodin jste srdečně zváni do modlitebny Církve adventistů sedmého dne v Praze na Smíchově, Peroutkova 57, ke společnému ztišení v adventním času a poslechu hudby, zpěvu, přednesu a svátečního slova v podání smíchovského pěveckého sboru a jeho hostů. Koncert pod vedením sbormistryně Lenky Říhové...
čti dále
Nahled vinohrady

Ty taky? Aneb, proč je lepší nebýt sám.

První prosincová sobota bude ve sboru Církve adventistů sedmého dne v Praze na Vinohradech patřit rodinám. Program dětské bohoslužby začne v 9:30 hodin, a to představením Divadla Víti Marčíka v Basementu, podzemních prostorách vinohradského kostela. Zároveň se můžete účastnit pravidelného studia Bible v hlavním sále modlitebny. Od 11 hodin jste...
čti dále