Nejsme tu sami pro sebe

,
Kvk23 nahledovka

Nepřehlédnutelnou dominantou sídliště Skvrňany v Plzni je modlitebna Církve adventistů sedmého dne. Moderní stavbu ve tvaru starokřesťanského symbolu ryby i se zahradou otevřeli před třinácti lety. Zajímalo mne, jak je stavba využívána. Mít otevřeno jen v čase bohoslužeb by patrně sotva plnilo nejen smysl samotného architektonického díla, ale i úmysly zřizovatelů zdejšího společenství věřících. „Nejsme tu sami pro sebe,“ znělo z kazatelny zdejší modlitebny při jejím otevření. S otázkou, jak se právě takový závazek daří plnit v současnosti, jsem se obrátil na zdejšího kazatele, Daniela Hrdinku. Nezůstalo jen u otázky jediné, proto z našeho setkání vznikl krátký rozhovor.

Modlitebna, která je Tobě i Tvé ženě svěřena jako duchovním správcům, má svá specifika. Některá se nabízejí už při prvním pohledu. Modlitebna je na sídlišti. Modlitebna stojí mezi paneláky. Jak ji vnímají místní obyvatelé? Zohledňujete váš program i jejich případné zájmy? Je skutečně o činnost společenství věřících zdejšího sboru mezi obyvateli sídliště zájem?

Sbor v Plzni, který je zřizovatelem i provozovatelem Komunitního volnočasového a křesťanského centra, nabízí mnoho aktivit pro místní obyvatele. Hlavně pro rodiny s dětmi, protože u kostela je velká zahrada, kde je zázemí jak pro menší děti, tak hřiště pro děti větší. Přes týden fungují různé kroužky pro děti – keramika, programování, klub pro rodiče, doučování angličtiny, ale také základy křesťanství. Každé pondělí odpoledne se budova i zahrada zaplní dětmi z Klubu Pathfinder, kde se ve čtyřech skupinách schází přibližně čtyřicet pět dětí. Zhruba polovina dětí je z křesťanských rodin a druhá polovina dětí je ze sídliště bez jakéhokoliv křesťanského ukotvení. Zahrada je také kdykoliv přístupná lidem z okolí, kteří mají čip od branky. Možnost pobývat v zahradě využívá přibližně osmdesát rodin.  

Sbor se primárně věnuje práci s dětmi a podpoře mladých lidí. Ale to není vše. Modlitebna se stává místem, kde se setkávají obyvatelé sídliště. Proto se aktivně účastníme třeba akcí s názvem „sousedská večeře“. V budově také probíhá řada aktivit spojených s vystoupeními, předehrávkami a koncerty místních uměleckých škol.

Sbor však zůstává především duchovním centrem místního sídliště. Proto připravujeme bohoslužby pro zdejší obyvatele v rámci svátků, kterými jsou především Velikonoce a Vánoce.

Prosincový program aktivit vašeho centra je obzvláště nabitý.

Ano. Už na konci listopadu jsme se i letos tradičně připojili k akci Červená středa. Náš kostel, jako řada dalších kostelů v republice, jev ten den osvícen červeně. Upozorňujeme tím na pronásledování lidí kvůli jejich víře a náboženství.

Během adventního a předvánočního času připravujeme několik akcí pro místní obyvatele. Advent začínáme tím, že nad kostelem rozsvěcujeme ochranovskou hvězdu. Tato akce následuje po schůzce Klubu Pathfinder, kdy si rodiče přichází pro své děti. Rozsvěcení hvězdy vítáme společným zpěvem. Krátkou chvíli pak věnujeme vysvětlení, co znamená advent, a proč jsme rozsvítili právě v tomto čase ochranovskou hvězdu. Tu pak rozsvěcujeme nad kostelem každé ráno a večer až do Nového roku. V sobotu 9. prosince večer jsme připravili dětskou bohoslužbu se záměrem seznámit děti s vánočním příběhem. Následující neděli probíhaly v modlitebně vánoční dílny s divadlem, na které přišlo padesát dětí.

Otevře se modlitebna pro místní obyvatele i letos na 24. prosince? A je právě o takovou „půlnoční“ mezi nimi zájem?

Od doby, kdy byl na sídlišti Skvrňany otevřen náš kostel, byla „půlnoční“ bohoslužba vždy v programu aktivit sboru. Byla určena právě a především obyvatelům zdejšího sídliště. Žel covidová pandemie tuto tradici na dva roky přerušila. Minulý rok se však „půlnoční“ bohoslužba znovu uskutečnila. A lidé přišli. Věříme, že možnost zúčastnit se bohoslužby na Štědrý den i letos uvítají i ti, kteří jinak pravidelně do kostela nechodí. Příběh o narozeném dítěti patří sice k notoricky známým příběhům, ale neopakovatelnou atmosféru tohoto času řada lidí vnímá právě jako možnost zastavit se a ke staré biblické zprávě se vrátit.

Začátek bohoslužby v naší modlitebně je stanoven na dvaadvacátou hodinu. Kromě osobních pozvání zveme prostřednictvím plakátů umístěných na výlepových plochách. Navíc, každá domácnost na sídlišti obdrží plakátek s pozváním.

Předpokládám, že ani po vánocích nehodláte složit ruce v klín?

To rozhodně ne. Právě naopak! Kromě aktivit, které budou pokračovat v rámci plánu daného především školním rokem to se týká různých vzdělávacích kurzů, koncertů a seminářů – nás čekají akce jednorázové a řekl bych, tak trochu výjimečné. Kromě pravidelných sobotních bohoslužeb nás totiž při jedné z nich, konkrétně 13. ledna, čeká setkání adventistů z celé oblasti Plzeňska, kdy bych měl být ordinován k plné kazatelské službě a zároveň mé manželce Petře, také kazatelce, bude uděleno rozšířené poslání ke kazatelské službě. V tu samou sobotu odpoledne pak chystáme založení ukrajinsky hovořícího sboru Plzeň 3. Těším se přitom na setkání s mnoha známými a mně milými lidmi.

Danieli, děkuji za rozhovor. Přeji ti hodně sil a vždy dostatek důvodů k radosti z tvé práce, tedy především péče o komunitu těch, kteří do modlitebny pravidelně či nepravidelně přicházejí.

Související

Srdce nahledovka

PRIMA VZTAHY – Manželská setkání

Milí manželé, máme radost, že i v tomto roce, v termínu 28. července až 4. srpna 2024, budeme mít příležitost společně prožít Manželská setkání v malebném prostředí Moravského Toskánska v hotelu Selský dvůr ve Strážovicích (Strážovice 230, GPS: 49,008831 17,04103). Manželská setkání jsou týdenní edukativně-relaxační pobyt pro manželské páry zaměřující se na obnovu, prohloubení...
čti dále
Fm výročí náhledovka

Obětavá služba lidem a inspirace pro druhé: Dobrovolnické centrum ADRA Frýdek-Místek slaví 20 let

Prvním dobrovolnickým centrem ADRA v České republice, které začalo pomáhat lidem již v roce 2004, bylo právě centrum ve Frýdku-Místku. „Vyrostlo“ z nadšení a předchozí neformální obětavé služby jednotlivců – členů a členek místních sborů i řady přátel. Stalo se nedílnou součástí nejen ulice Radniční ve Frýdku-Místku, ale především součástí občanské společnosti...
čti dále