České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

O nás

České sdružení Církve adventistů sedmého dne je organizační jednotkou církve, sdružuje jednotlivé sbory na území Čech.
Na těchto stránkách najdete informace o životě, činnosti a plánech Českého sdružení a jeho odděleních.

Adresa sídla: Peroutkova 57, 150 00 Praha 5 – Smíchov

Telefon: 224 251 742

Předseda: Vít Vurst mail
Hospodář: Jiří Komárek mail
Tajemník: David Čančík mail

Číslo bankovního účtu: 2124349/0800
IČ: 63831244