Obětavá služba lidem a inspirace pro druhé: Dobrovolnické centrum ADRA Frýdek-Místek slaví 20 let

,
Fm výročí náhledovka

Prvním dobrovolnickým centrem ADRA v České republice, které začalo pomáhat lidem již v roce 2004, bylo právě centrum ve Frýdku-Místku.

„Vyrostlo“ z nadšení a předchozí neformální obětavé služby jednotlivců – členů a členek místních sborů i řady přátel. Stalo se nedílnou součástí nejen ulice Radniční ve Frýdku-Místku, ale především součástí občanské společnosti a životů konkrétních lidí, pro které každá návštěva dobrovolníka znamená více než si umíme představit.

Dobrovolnické centrum ADRA se na severní Moravě stalo průkopníkem v dlouhodobém dobrovolnictví, v organizovaném zapojení při mimořádných událostech i v otevření prvního charitativního ADRA obchodu se sociálním šatníkem.

Frýdecko-místecké centrum v průběhu 20 let inspirovalo ke vzniku dalších 14 dobrovolnických center ADRA v Čechách a na Moravě. Celkově dobrovolnictví ADRA „dosáhlo“ již do 71 měst.

Čím žije Dobrovolnické centrum ADRA ve Frýdku-Místku v současnosti?
Poskytuje odborné i lidské zázemí pro dobrovolníky a dobrovolnice a propojuje je s tzv. přijímacími organizacemi či potřebnými jednotlivci z řad seniorů, lidí se zdravotním postižením, dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí či dětí s poruchou autistického spektra.  

V současné době spolupracuje Dobrovolnické centrum ADRA Frýdek-Místek s 30 přijímajícími organizacemi na Frýdecko-Místecku, Třinecku, Novojičínsku a v Kroměříži. Dobrovolníci si mohou v rámci 48 dobrovolnických programů vybrat, koho budou navštěvovat. V roce 2023 se „pod křídly“ centra do dobrovolnictví zapojilo 480 dobrovolníků, kteří strávili s druhými lidmi 19 811 hodin.

Dobrovolnické centrum provozuje ve Frýdku-Místku, Frýdlantu nad Ostravicí, Třinci, Jablunkově a Kroměříži několik charitativních ADRA obchodů, do kterých může kdokoliv přinést ještě použitelné věci a zároveň si něco užitečného levně nakoupit – podpoří tím rozvoj dobrovolnictví. Součástí ADRA obchodů jsou také sociální šatníky ADRA pro osoby nacházející se v hmotné nouzi a osoby bez domova.

Velmi oblíbené jsou mobilní kavárny v domovech pro seniory, kdy si zaměstnanci z místních firem v roli dobrovolníků u horkého nápoje se seniory popovídají a zpříjemní jim jejich chvíle osamělosti.

Díky studentskému dobrovolnickému klubu ADRA ve Frýdku-Místku, Frýdlantu nad Ostravicí a Kroměříži dochází k mezigeneračnímu propojování a setkávání mladých lidí se seniory či osobami zdravotně postiženými.  

Děkujeme zakladateli Dobrovolnického centra ADRA Frýdek-Místek Michalu Čančíkovi za jeho vizi a nelehké prošlapání počáteční cesty, které dokázal přeměnit ve fungující a stabilní dobrovolnické centrum. Také děkujeme současnému vedoucímu centra, Stanislavu Staňkovi, za jeho obětavost a nasazení v mnoha náročných obdobích i ochotu stále rozvíjet dobrovolnictví a koncept charitativních ADRA obchodů. Osobní zkušenosti obou vedoucích najdete v rozhovoru v časopisu Advent.

Děkujeme všem zaměstnancům a zaměstnankyním centra i všem dobrovolníkům a dobrovolnicím, že dáváte lidem ve svém okolí tak mnoho. Děkujeme také všem dárcům, sborům i jednotlivcům za vaši podporu (nejen) tomuto centru.

„V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet ovoce v ustanovený čas.“ Gal 6:9

Související

Zpž01

Záchrana pro život v Poděbradech

Záchrana pro život je poměrně úspěšný projekt interaktivního kurzu první pomoci poděbradského sboru Církve adventistů sedmého dne, který je primárně směrován potřebám města a okolí. „Díky štědrosti evangelizačních dotací z Českého sdružení jsme mohli postupně nakoupit vybavení a naším kurzem prošlo již několik stovek lidí,“ říká Roman Hampacher, kazatel místního sboru....
čti dále
Nahledovka

Pozvánka na ADRAběh 7. – 21. května 2024

www.adrabeh.cz ADRAběh je tradiční benefiční akcí organizace ADRA, kterou chceme propojit zdravý pohyb a pomoc lidem. Letos v květnu oslavíme 20 let od založení našeho prvního Dobrovolnického centra ADRA ve Frýdku-Místku. I proto má letošní ADRAběh motto Nekonečný příBĚH pomoci a poběžíme na podporu dobrovolnictví v Čechách a na Moravě. Těšíme se na vás!...
čti dále