České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

Pojď mezi nás

27. 5. 2019 20:52 David Čančík České sdružení,KMŠZŠSŠ Elijáš

Křesťanská střední škola, základní škola a mateřská škola Elijáš hledá dobré učitele nebo učitelky, kteří chtějí být průvodci dětí v říši poznání ve škole, jejímž základem jsou křesťanské hodnoty.

Konference ČS – pracovní část II.

8. 5. 2019 01:15 David Čančík České sdružení

V neděli 5. května 2019 se ve sboru Praha Smíchov sešlo 118 ze 133 pozvaných delegátů a 10 z 20 pozvaných hostů na druhé části zasedání Konference Českého sdružení CASD, aby pokračovali v jednání o budoucnosti církve v Českém sdružení a zvolili další administrátory a členy Výboru ČS CASD pro období 2019 až 2024. V úvodu přivítal všechny přítomné předseda sdružení […]

Konference ČS – pracovní setkání část I.

3. 5. 2019 18:39 David Čančík České sdružení

V neděli 28. dubna 2019 se v Praze sešlo 130 ze 133 pozvaných delegátů, 12 z 20 pozvaných hostů a 1 pozorovatel na první části jednání Konference Českého sdružení CASD, aby společně reflektovali uplynulé konferenční období a nastavili impulzy pro další směřování naší církve. Jednání bylo zahájeno modlitbami a zamyšlením, které přednesl předseda unie br. Mikuláš Pavlík. Jakub […]

Znovu otevření modlitebny v Poděbradech.

12. 4. 2019 13:34 David Čančík České sdružení,Sbory

Tuto sobotu Vás srdečně zveme na slavnostní znovuotevření poděbradského sboru po rekonstrukci. Chceme s Vámi sdílet radost z nových, důstojných prostor, které budou zázemím pro náš sbor a jeho službu okolí.

Zpráva z 18. zasedání Výboru Českého sdružení

15. 3. 2019 15:59 David Čančík České sdružení

Praha, 3. března 2019 Osmnácté zasedání VČS otevřel předseda ČSU zprostředkováním následujícího biblického poselství. Zde je stručný záznam jeho slov: „Vizi JK vyjádřené v Markově evangeliu, předchází popis tří svědků. Izaiáše, Jana Křtitele a Ducha Svatého, kteří dosvědčují, kdo JK je. Poté na scénu vstupuje JK a své poselství shrnuje do věty: Čiňte pokání a věřte […]

Biblický týden ČS

1. 3. 2019 00:54 David Čančík České sdružení

Biblický týden Českého sdružení proběhne v termínu od 11. do 18. srpna 2019 již tradičně v konferenčním centru Immanuel v Dlouhém u Ždírce nad Doubravou. Letošním hostem bude Daniel Duda, který naváže na své předchozí přednášky a provede nás třetím pokračováním Velkého příběhu Bible. Elektronické přihlašování bude spuštěno ve středu 27. března v 17 hodin. […]

Zpráva ze 17. zasedání Výboru Českého sdružení

31. 1. 2019 23:54 David Čančík České sdružení

Praha, 27. ledna 2019 Velkým tématem církve je v současnosti jednota. Jestliže si otevřeme hned první kapitolu Bible (Genesis 1, 25-26) uvidíme jednotu Božství, trojjediného Boha, který tvořil svět. Bůh je nám vzorem a my jeho obrazem. Jestliže budeme zrcadlit jeho charakter, touhu tvořit, budovat vztahy, pak se jednota v našich životech neprojeví na základě nějakých předpisů […]

Teologická konference ČS

23:35 David Čančík České sdružení

Zveme Vás na Teologickou konferenci Českého sdružení s tématem Ožehavé otázky v evangeliu poslední doby. V našich sborech se témata související s druhým příchodem Ježíše Krista, s tím co všechno bude tomuto příchodu předcházet, diskutují, lidé se zajímají.  Objevují se různí “vykladači” posledních událostí. Teologická konference Českého sdružení je příležitostí znovu tyto témata promyslet, zastavit se […]

Zpráva z 16. zasedání Výboru Českého sdružení

14. 12. 2018 14:14 David Čančík České sdružení

Zasedání otevřel br. M. Pavlík textem z listu Koloským 4, 16. Apoštol Pavel v tomto textu vyzývá Koloské, aby si přečetli list pro Laodicejské. Tento list však v Bibli nenajdeme. Proč tedy máme tento verš v Bibli? Díky němu si můžeme všimnout, že dopis, který Pavel poslal je určený pro všechny členy sborů, ne jen pro jeho představitele. A […]

Adventní koncert v Rumburku

13. 12. 2018 12:44 David Čančík České sdružení,Sbory , ,

Příjemný adventní večer v modlitebně Církve adventistů sedmého  v Rumburku prožili návštěvníci benefičního  koncertu. Textař, skladatel a hudebník Slávek Klecendr ze skupiny Oboroh zahrál zhudebněné žalmy a adventní písně. Jednalo se o průřez  třicetileté tvorby této známé křesťanské hudební skupiny. V průběhu večera proběhla sbírka na pomoc rodině Vaňkových z Liberce, kterou podporuje Nadace ADRA. Petra Vaňková se koncertu […]

« Newer PostsOlder Posts »