České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

Výzva k modlitbám za církev a konferenční jednání

26. 3. 2015 10:10 Jiří Tomášek České sdružení

Termínem konference se v prostředí Církve adventistů sedmého dne označuje pracovní shromáždění jednotlivých stupňů církevní organizace, na kterém pověření delegáti hodnotí předchozí konferenční období (zpravidla 4 nebo 5 let), určují další směrování církve, zaujímají postoje a přijímají rozhodnutí k aktuálním otázkám života církve a její služby a volí představitele svých organizačních složek na další období. Na […]

16. zasedání Výboru Českého sdružení

18. 3. 2015 08:15 Vladimír Krupa České sdružení

V neděli 8. března 2015 se uskutečnilo poslední zasedání Výboru Českého sdružení v tomto konferenčním období. V atmosféře vděčnosti Pánu Bohu za jeho vedení tak výbor zakončil svoji čtyřletou službu, která začala po konferenci ČS v roce 2011. A právě příprava na letošní konferenci tvořila vedle některých personálních rozhodnutí značnou část náplně agendy jednání.

15. zasedání Výboru Českého sdružení

29. 12. 2014 11:31 Vladimír Krupa České sdružení

30. listopadu 2014 se Výbor Českého sdružení znovu sešel ke svému řádnému zasedání. Tématem byly tentokrát plány a rozpočty na další kalendářní rok, příprava konference ČS, některá personální rozhodnutí, ale i podpora misijních projektů a rozhodnutí týkající se sborových nemovitostí.

14. zasedání Výboru Českého sdružení

12. 10. 2014 22:15 Vladimír Krupa České sdružení

V neděli 28. září 2014 se Výbor Českého sdružení na svém řádném zasedání znovu zabýval aktuálními otázkami ze života sborů a církve. Zde se můžete seznámit s projednávanými tématy a přijatými rozhodnutími.

Výzva k podání žádosti o grant na sociální činnost

7. 10. 2014 09:12 Vladimír Krupa České sdružení,Sociální činnost

Na stánce Fond podpory v oddělení Sociální služby jsou zveřejněny důležité informace k výzvě k podání žádosti o grant z Fondu podpory sociálních projektů Českého sdružení pro rok 2015. Pro východočeský a pražský okrsek je určena podpora pro projekty věnované zejména službě seniorům a pro celou oblast Českého sdružení je věnována podpora projektům věnujícím se službě sociálně a zdravotně potřebným.

Nový školní rok v Elijáši

5. 9. 2014 19:36 Vladimír Krupa České sdružení

V pondělí 1. září se tak jako na mnoha jiných místech České republiky otevřely brány i v Křesťanské základní a mateřské škole Elijáš 
v Praze Michli, jejímž zřizovatelem je České sdružení Církve adventistů sedmého dne. Na slavnostním zahájení nového školního roku přivítala ředitelka školy Ing. Hana Loderová všechny žáky, učitele i pracovníky školy. Zvláštního přijetí se dostalo především těm, pro které je první školní den zvlášť výjimečný – novým prvňáčkům a jejich rodičům.

Obnovené oddělení sociální služby bude pomáhat seniorům

15. 7. 2014 22:57 Vladimír Krupa České sdružení

Výbor Českého sdružení schválil projekt péče o seniory. Záměrem je podpořit seniory (a osoby se zdravotním postižením) v Českém sdružení, kteří prožívají obzvláště těžkou životní situaci, aby ji zvládli za pomoci blízkých, přátel, sborové diakonie a kde je to nevyhnutelné, za podpory prověřených křesťanských pracovníků z profesionálních sociálních organizací. Cílem je pomoci člověku tak, aby byly co nejvíce zachovány jeho dosavadní možnosti a zejména, aby člověk mohl zůstat žít ve svém domácím prostředí.

13. zasedání Výboru Českého sdružení

3. 7. 2014 07:26 Vladimír Krupa České sdružení

15. června 2014 znovu zasedal Výbor Českého sdružení. Vedle personálních otázek byl hlavním bodem jednání již delší dobu připravovaný projekt péče o seniory a související vznik oddělení sociální služby. VČS přijal k tomu několik rozhodnutí.

Konference Česko-Slovenské unie Církve adventistů

9. 5. 2014 17:27 Vladimír Krupa České sdružení

V hotelu Petr Bezruč u Malenovic probíhá od čtvrtka 8. května 2014 konference Česko-Slovenské unie Církve adventistů. Během čtvrtka a pátka proběhla volba nového vedení a výboru. Předsedou byl zvolen opět Mikuláš Pavlík, tajemníkem Peter Čík a hospodářem Marek Škrla. Za České sdružení pak ještě do výboru čítajícího celkem 25 členů Aleš Kocián, David Bokr, Radomír Jonczy a Marek Petráček. Delegáti se zabývali vizí a plány na další období. Konfereční jednání končí v neděli 11. května.

12. zasedání Výboru Českého sdružení

21. 3. 2014 00:30 Vladimír Krupa České sdružení

Zpráva z 12. zasedání Výboru Českého sdružení První zasedání Výboru Českého sdružení v tomto roce se uskutečnilo v neděli 9. března 2014. Členové rozhodovali nejen o personálních otázkách, ale zabývali se také agendou připravované konference Č-S unie či budoucností křesťanské školy Elijáš. Výbor přijal tato důležitá rozhodnutí: 1. Kazatelé Kazatel v nástupní praxi Patrik Nehyba, […]

« Newer PostsOlder Posts »