České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

Sbírka pro ADRU

16. 10. 2020 17:45 David Čančík Sbory

SBÍRKA NA PODPORU DOBROVOLNICTVÍ – domácí verze Plánovaná sborová sbírka organizace ADRA k podpoře dobrovolnictví v Čechách a na Moravě se vzhledem k aktuální situaci nebude moci 17.10. uskutečnit v plánovaném celorepublikovém sborovém formátu. Srdečně vás proto zveme k „domácí sbírce“! Darovat můžete převodem na účet nebo přes QR kód. Sbírka ČS 2124349/0800 v.s. 42 QR […]

Tipy a inspirace pro sbor

17:10 David Čančík České sdružení,Sbory

Rádi bychom Vám poslali několik praktických informací (inspirací) pro nadcházející dny. Zkusme i v online prostoru co nejvíce žít jako místní společenství – mějme společné modlitební, studia Bible, zahájení/ukončení soboty, Sobotní školy, Dětské sobotní školky. Pro vaše sbory máme k dispozici Google meet.  Vaši kazatelé jsou tu pro vás – nebojte se na ně obracet. […]

Pravidla nejen pro bohoslužby

13. 10. 2020 21:49 David Čančík České sdružení,Sbory

Nová pravidla týkající se života sborů, která vyplývají z aktuálního nařízení vlády ČR. od středy 14. října 2020: Jsou zakázány hromadné akce konané v počtu vyšším než 6 osob ve vnitřních prostorech staveb nebo ve vnějších prostorech. Zákaz podle tohoto bodu se vztahuje i na bohoslužby a jiné náboženské obřady.  Je zakázán společný zpěv více […]

Bohoslužby – aktuální situace

9. 10. 2020 14:02 David Čančík České sdružení,Sbory

„Vždyť jsem Hospodin, váš Bůh, a pevně vás držím za ruku. Znovu vám opakuji: Nebojte se, já vám pomohu, nemějte strach…“ (Iz 41,13–14a) Od včerejšího dne jsou známa nová opatření vlády v souvislosti s šířícím se onemocněním COVID-19. Nová pravidla, týkající se života sborů: od pátku 9. října 2020: Stále trvá omezení pro bohoslužby: účast […]

Jsme spolu

11. 9. 2020 11:57 David Čančík České sdružení,Sbory

Sbor Praha Smíchov připravil další setkání z cyklu “Jsme spolu” Tentokrát půjde o ohlédnutí se a také výhled v před na naši činnost v souvislosti s koronavirovou situací. Hosty budou zástupci ČS CASD, ADRY, Petrklíče z.s., Archy pomoci Praha a Klubu pathfinder z.s. Pořad bude vysílám ze Smíchovské modlitebny v pátek 18.9. od 20 hodin. […]

Opět společně

29. 5. 2020 09:22 David Čančík České sdružení,Klub Pathfinder,Sbory ,

Situace ve společnosti se postupně dostává do normálu. Opět je možné se setkávat, byť za dodržování určitých pravidel. Povětšinou již můžeme být v osobním kontaktu se seniory a lidmi, kteří leží v nemocnicích. Bohoslužby na mnoha místech již nejsou jen virtuálním setkáním, ale osobním společenstvím věřících lidí. On-line přenosy připravené pro následující víkend Stream zajišťovaný […]

Většina sborů se opět schází

22. 5. 2020 01:21 David Čančík České sdružení,Sbory

V mnoha sborech v Českém sdružení začalo opět scházení, rozjely se Bohoslužby a některé aktivity. Samozřejmě, že stále platí pravidla vlády pro bohoslužebná shromáždění (roušky, rozestupy a další). Od 25.5. se změnil počet – mohou se konat Bohoslužby a akce do 300 lidí.   V příštím týdnu proběhne přípravný výbor Biblického týdne, který rozhodne o konání letošního Biblického […]

Dveře se pomalu otvírají…

14. 5. 2020 22:57 David Čančík České sdružení,Sbory

V některých našich sborech začaly Bohoslužby za podmínek, které stanovila vláda, v některých sborech se stále čeká na začátek Bohoslužeb, protože díky počtu členů nebo prostorám, ve kterých se dané sbory schází, to zatím není možné. Jsme vděčni, že se rozjíždí sborové aktivity – biblická setkávání, pracovní setkání sborů. Jsme vděčni, že stále fungují ty […]

Téměř, přesto stále nouzově.

8. 5. 2020 00:09 David Čančík České sdružení,Sbory ,

Momentálně zažíváme čas už a ještě ne. Některé věci jsou už povolené, můžeme se scházet se za určitých podmínek, dělat některé aktivity. Na druhou stranu ještě nemůžeme úplně všechno. Tento čas nás vede k trpělivosti, ale zároveň k hledání nových cest a příležitostí. Jsme zodpovědní a respektujeme vládní nařízení. Jsme věřící a víme, že všechno […]

S nadějí do příštích dnů

30. 4. 2020 21:44 David Čančík České sdružení,Sbory

Je před námi postupné rozvolňování opatření spojených s Koronavirem. Život se pomalu začne vracet k normálu. To je dobrá zpráva, ale zároveň výzva. Výzva v tom, abychom z času, který jsme díky pandemii prožili, vytěžili nové zkušenosti. Tedy abychom se nevrátili k “normálu”, ale udělali nový krok ve svém životě, v jednotlivých sborových společenstvích. Aby […]

Older Posts »