České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

Sobotní škola pro iPhone a Android (anglicky)

26. 8. 2011 20:29 Vladimír Krupa Komunikace,Sobotní škola ,

Velmi užitečná aplikace pro uživatele iPhone/Android v angličtině. Obsahuje texty úkolů sobotní školy jak pro dospělé, tak pro děti a mládež a celou řadu dalších materiálů v dalších jazycích. Umožňuje psaní vlastních poznámek, takže může nahradit tištěné sešity.

Setkání učitelů Sobotní školy

29. 3. 2011 08:00 Vladimír Krupa Sobotní škola

Připravujeme setkání učitelů sobotní školy, které se uskuteční
v sobotu 30. dubna 2011
od 13:30 hod.

ve Společenském centru v Praze.