České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

Prezentace služby lidem s postižením již po sedmé

2. 9. 2016 09:46 Ingrid Škábová Diakonie,Sociální činnost

V sobotu 27. 8. 2016 proběhlo již v sedmém regionu představení služby lidem s postižením. Po setkáních v Českých Budějovicích, Plzni a Karlových Varech se účastníci sešli tentokrát v Liberci. Setkání jsou připravována s ohledem na ty, kteří v církvi slouží jako diakoni a vedoucí misie, ale hojně jsou navštěvována i dalšími lidmi, kteří se o tuto službu zajímají. Určitým standardem […]

V Trutnově proběhla prezentace služby lidem s postižením

8. 3. 2016 00:24 Administrátor Sociální činnost

V sobotu 27.2. 2016 proběhlo ve sboru Církve adventistů s.d. v Trutnově představení služby lidem s postižením.
Setkání bylo určeno pro ty, kteří v církvi slouží jako diakoni, sboroví činovníci nebo se o tuto službu zajímají.

Programu se zúčastnilo asi 40 lidí.

České sdružení Církve adventistů sedmého dne již podruhé přispělo na sociální projekty

21. 12. 2015 22:55 Administrátor Sociální činnost

České sdružení Církve adventistů sedmého dne již druhým rokem vyčlenilo a rozdělilo prostředky z církevních restitucí na sociální projekty církve. Na záměry, které budou realizované v roce 2016, vydělilo částku ve výši 800.000 Kč. Církev adventistů tímto způsobem část finančních prostředků daňových poplatníků vrací společnosti. Na říjnovou výzvu k podání projektů a žádostí o grant zareagovalo 12 […]

Výzva k podání žádostí o grant z Fondu podpory sociálních projektů Českého sdružení pro rok 2016

5. 10. 2015 23:45 Vladimír Krupa Sociální činnost

České sdružení Církve adventistů sedmého dne (dále jen ČS CASD) vyhlašuje výzvu k podání žádostí o grant, jehož účelem je pomoci zkvalitnit život sociálně a zdravotně potřebných osob, zejména seniorů, ve sborech ČS CASD a v místech, kde církev a její členové působí. Celková částka uvolněná pro rok 2016 je 800 000,- Kč. Finanční prostředky pocházejí z majetkového vyrovnání s církvemi.

Nebojme se pečovat o své blízké doma

19. 9. 2015 22:50 Vladimír Krupa Sociální činnost

Dobrá rada nad zlato! V sobotu 12.9. odpoledne jsem se zúčastnila semináře: „NEBOJME SE PEČOVAT O SVÉ BLÍZKÉ DOMA“. Komukoli se může stát, že nehoda či vážná nemoc zasáhne jeho rodinu – děti, rodiče či prarodiče. Pokud zůstane nemocný upoután na lůžko, byť jen dočasně, potřebuje naši obětavou pomoc. Docela mě překvapilo, jak několik důležitých […]

Nabídka školení – Jak připravit sociální projekt a požádat o grant

25. 8. 2015 00:33 Vladimír Krupa Sociální činnost

Sociální služba vyžaduje určité znalosti a dovednosti, proto všem zájemcům nabízíme možnost zúčastnit se školení „Jak připravit sociální projekt a požádat o grant“.
Jako školitele jsme pozvali pracovníky, kteří se sociální službě věnují profesionálně. Podělí se o své zkušenosti a bude možnost s nimi konzultovat vlastní plány a nápady. Určitý čas chceme věnovat i vzájemnému sdílení a rozhovoru o vaší službě, lidech a jejich potřebách.

České sdružení rozdělilo 750 000 korun na sociální projekty

28. 1. 2015 07:56 Vladimír Krupa Sociální činnost

České sdružení CASD od podzimu 2014 slouží svým sborům a jejich členům rovněž prostřednictvím Oddělení sociální služby. Jedním z důležitých záměrů oddělení bylo vytvořit fond na podporu sociálních projektů v Českém sdružení.

Výzva k podání žádosti o grant na sociální činnost

7. 10. 2014 09:12 Vladimír Krupa České sdružení,Sociální činnost

Na stánce Fond podpory v oddělení Sociální služby jsou zveřejněny důležité informace k výzvě k podání žádosti o grant z Fondu podpory sociálních projektů Českého sdružení pro rok 2015. Pro východočeský a pražský okrsek je určena podpora pro projekty věnované zejména službě seniorům a pro celou oblast Českého sdružení je věnována podpora projektům věnujícím se službě sociálně a zdravotně potřebným.

« Newer Posts