Sbory a skupiny spolupracují v rámci okrsků. Všechny sbory dohromady pak tvoří České sdružení (sborů) CASD. Jednotlivé oblasti činnosti církve zastřešují oddělení. Sdružení zaměstnává celou řadu lidí, mezi nimi i kazatele, kteří slouží v rámci konkrétních sborů. České sdružení je zřizovatelem mateřské, základní a střední školy Elijáš. Sdružení zastupují jeho představitelé, řídí ho výbor sdružení a celou organizaci kontroluje a nastavuje konference.

20210426-131045

Řízení

Konference ČS

Široké plénum členů, které zastupuje jednotlivé sbory církve, volí představitele a výbor sdružení a stanovuje cíle a vize na další období.

Více zde
Výbor ČS

Výkonný orgán, který dělá rozhodnutí sdružení mezi konferencemi.

Více zde
Představitelé ČS

Zvolení administrátoři, kteří řídí ČS. Koordinují činnost sborů a zaměstnanců sdružení.

Více zde

Kazatelé a bibličtí pracovníci

Jmenný seznam kazatelů a jejich kontaktů

Více zde

Okrsky

Praha a střední Čechy

Jihočeský

Západočeský

Více zde

Instituce

Škola KSŠZŠMŠ Elijáš

Více zde