V kalendáři naleznete akce a aktivity pořádané jednotlivými odděleními ČS nebo kanceláří ČS.

Vysvětlivky:

Zelená pole – akce a aktivity oddělení dětí (Dětská sobotní škola, Klub Pathfinder)

Modrá pole – akce a aktivity oddělení mládeže

Červená pole – akce a aktivity kanceláře ČS a ostatních oddělení

Význam zkratek:

ČSakce a aktivity administrativy ČS CASD
KSŠZŠMŠKřesťanská střední. základní a mateřská škola Elijáš
ASRAdventistická služba rodinám (křesťanský domov)
ZDRoddělení zdraví
DIAoddělení diakonie
SoSloddělení sociální služby
KOkaplanské oddělení
oddělení služby žen
Shepoddělení Shepherdess
Sproddělení křesťanského správcovství
Komoddělení komunikace
MISoddělení evangelizace
KEknižní evangelizace
ZDRoddělení zdraví