Finanční komise výboru Českého sdružení navrhuje: 

 • řádný rozpočet s vazbou na plnění předchozího rozpočtu 
 • mimořádné sbírky ve svém sdružení 
 • rozdělení příspěvků z unie pro činnost svých oddělení 
 • mzdy, odměny a bonusy zaměstnanců 
 • limity výdajů zaměstnanců (cestovné) 
 • správu nemovitostí a jejich pronájem 
 • financování stavebních projektů 
 • pojištění církve 

Výbor Českého sdružení v říjnu 2019 zvolil pro období 2019–2024 finanční komisi Českého sdružení v následujícím složení:  

 • Vít Vurst
 • David Čančík 
 • Jiří Komárek 
 • Tomáš Matějíček 
 • Marek Ondráček 
 • Daniel Šála
 • zástupce ČSU