Cílem poskytování grantů Fondu podpory sociálních projektů z rozpočtu ČS CASD je podpora sborů ČS CASD, týmů a jiných pomáhajících neziskových organizací založených členy CASD a působících ve spolupráci s institucemi a sbory ČS CASD, které svým projektem zkvalitní život sociálně a zdravotně potřebných osob ve sborech a v komunitách, kde církev a její členové působí. Zájmem je rozšířit a zkvalitnit činnost sborů nebo členů sborů ČS CASD v oblasti sociální, diakonické a pastorační služby a realizovat pomoc, která je nesena křesťanskými hodnotami a respektuje duchovní oblast života člověka.

Grantová komise připravuje pro výbor ČS návrhy projektů a výše grantů ke schválení. Členy grantové komise jmenuje a odvolává výbor ČS CASD na návrh vedoucího oddělení diakonie a sociální služby.

Výbor Českého sdružení v říjnu 2019 zvolil pro období 2019–2024 grantovou komisi v následujícím složení:

  • Petr Kafka – předseda grantové komise
  • Daniel Hrdinka – vedoucí oddělení diakonie a sociální služby
  • Martina Hradecká
  • Jaroslav Hejra
  • Jiří Komárek
  • Josef Slowík

Přísedícím jednání grantové komise (bez hlasovacího práva) je předseda ČS Vít Vurst.