Pracuje pod vedením vedoucího oddělení evangelizace. Jejími členy jsou zástupci jednotlivých okrsků a administrátoři Českého sdružení. Zabývá se zejména evangelizačními příspěvky: navrhuje pravidla pro evangelizační příspěvky a také přidělení evangelizačních příspěvků jednotlivým sborům a projektům (na základě přijatých žádostí).

Aktuálně pracuje v tomto složení:

  • Jan Libotovský – vedoucí oddělení evangelizace
  • Jiří Fogl – za hradecký okrsek
  • Čestmír Šťovíček – za pardubický okrsek
  • Ivan Michalec – za ústecký a liberecký okrsek
  • Josef Svoboda – západočeský okrsek
  • Miroslav Havel – jihočeský okrsek
  • Zdeněk Martasek – za Prahu + střední Čechy
  • Vít Vurst – předseda ČS
  • David Čančík – tajemník ČS
  • Jiří Komárek – hospodář ČS