Revizní komise provádí nezávislou kontrolu hospodaření Českého sdružení, ale nenahrazuje audit účetní závěrky, případně práci daňového poradce.

Revizní komise Českého sdružení pracuje v následujícím složení: 

  • Michal Kysilko – sbor Praha-Krč
  • Miroslava Illetšková  – sbor Klatovy
  • Marek Petráček – sbor Kladno
  • Jan Dusbaba – sbor Trutnov