Výběrová komise pro stavební projekty vyhodnocuje všechny stavební projekty nad 250 tis. Kč. U těchto projektů je vyžadováno získání více nabídek a jejich odborné vyhodnocení touto komisí (na základě předem stanovených kritérií a přidělených vah). Podklady připravené komisí (včetně doporučení nejlepší nabídky) jsou předkládány výboru Českého sdružení, který provede finální rozhodnutí o vítězi výběrového řízení.

Výbor Českého sdružení v říjnu 2019 zvolil pro období 2019–2024 výběrovou komisi pro stavební projekty v následujícím složení: 

  • Jaroslav Šotola  
  • Miroslav Špinar  
  • Václav Sedláček  
  • Jiří Komárek – předseda komise (z titulu pozice hospodáře) 

Konzultantem této komise je stavební technik ČS (bez hlasovacího práva).