Oblasti činnosti církve tvoří jednotlivá oddělení, která působí na úrovni sborů a jsou koordinována a podporována Českým sdružením. Tato oddělení pokrývají různé věkové skupiny, klíčové důrazy církve a také oblasti služby ve společnosti.