Kazatelské oddělení má odpovědnost podporovat kazatele, motivovat je ke službě Bohu, lidem, společnosti a jednotlivým sborům. Dále je vedoucí tohoto oddělení spolu s výborem kazatelského oddělení odpovědný za soustavné vzdělávání, doprovázení kazatelů, supervize, nastavování kazatelské práce a v neposlední řadě vyhledávání nových adeptů pro kazatelskou službu.

Vitek
Vedoucí kazatelského oddělení
Vít Vurst
777 010 128
predseda@ceskesdruzeni.cz

V rámci kazatelského oddělení funguje výbor, který momentálně pracuje ve složení: Petr Adame, David Čančík, Jiří Komárek, Zdeněk Martasek, Petr Staš, Luděk Svrček, Vít Vurst.

Kazatelé v Českém sdružení se pravidelně scházejí:

  • jednou ročně na několik dní
  • po jednotlivých oblastech (jihozápad, Praha a střední Čechy, sever a východ)
  • novoroční setkání kazatelů, kazatelů v důchodu, biblických pracovníků, kaplanů
  • setkání s kazateli v nástupní praxi
  • setkání s kazateli v důchodu

V roce 2020/2021 proběhlo několik online setkání, která reflektovala současnou situaci a službu kazatele pro společnost. Hosty těchto setkání byli: Ján Barna, Reinhard Bruinsma, Daniel Duda, Petr Húšť, David Novák a další.