Oddělelní misie je podporou a pomocníkem sborům a jednotlivcům, kteří sdílejí svoji autentickou zkušenost s Ježíšem a jsou ochotni sloužit ve všech oblastech, ve kterých sloužil Ježíš.

Libotovsky2
Vedoucí oddělení misie
Jan Libotovský
731 119 257
libotovskyjan@casd.cz

Jsme společenstvím křesťanů, kteří poznali Boha jako milujícího Otce a Ježíše jako našeho Spasitele, který nám dal Ducha Svatého jako svého nástupce. Pod Jeho vedením nemůžeme mlčet o záchraně, kterou Ježíš vydobyl a kterou nabízí každému, kdo o ni stojí. A to je skvělá zpráva, kterou chceme srozumitelně předat každému, kdo je ochoten ji slyšet. 

Materiálová podpora 
Oddělení misie připravuje ve spolupráci s nakladatelstvím Advent-Orion tiskové materiály, knihy a časopisy, které slouží k rozdávání zdarma. Stejně tak spolupracuje s HopeTV na audio a audiovizuální tvorbě.

Metodická podpora
Oddělení misie nabízí sborům denní i víkendové setkání s informační i motivační složkou.

Finanční podpora
Systém finanční podpory umožňuje realizovat misijní projekty širokého spektra. 

Chtěli bychom, aby naše služba byla:  

  • Bohem vedená
  • Laskavá a milosrdná
  • Respektující svobodu
  • Praktická a srozumitelná
  • Pravidelná a vytrvalá