V posledních letech se i u nás stále více hovoří o zakládání nových sborů. Není to až zas tak nová myšlenka. I v minulých desetiletích vznikla řada nových sborů. Také každý dnes existující sbor byl jednou založen, byť tomu v mnoha případech je už více než osmdesát i devadesát let. Většina z těchto sborů dnes neroste. Příčin je celá řada. Jednou z nich například i to, že každý sbor má svůj životní cyklus (podobný cyklu lidského života) a směřuje ke stagnaci a úpadku – pokud ovšem nedojde k novému oživení nebo sbor “neporodí dítě” a nezaloží sbor nový. Je zajímavé, že nově založené sbory ve světě rostou většinou daleko rychleji, než sbory starší. Navíc si v dnešní době začínáme uvědomovat, že potřebujeme různé sbory pro různé lidi. Jeden sbor nedokáže oslovit všechny skupiny obyvatel. Protože lidé kolem nás jsou různí, mají různé vzdělání, pochází z různých sociálních vrstev, mají odlišné potřeby, potřebují i sbory vyjít vstříc této různosti. To se netýká jen stylu bohoslužby, ale každodenního způsobu života členů sboru.

Nové sbory proto většinou vyvíjí aktivity a programy, kterými chtějí naplnit potřeby lidí, mezi kterými žijí. Organizují řadu sociálních programů, vedou komunitní centra, zájmové kluby, pořádají nejrůznější setkání včetně těch, na kterých lidé mohou poznat Ježíše Krista. Aktivity celého týdne vrcholí v sobotní bohoslužbě, která také bývá zaměřena především na nově příchozí. Tyto nové sbory však nestojí proti těm stávajícím. Není to tak, že jedny jsou lepší než ty druhé. Potřebujeme různé sbory pro oslovení různých lidí. Vždy jde ale o sbory křesťanské, adventní, se stejnou zvěstí a stejným evangeliem. V myšlence zakládání sborů se uplatňují novozákonní biblické principy, stejně jako se znovu učíme od našich adventních průkopníků.

Vzdělávání v rámci zakládání sborů

Vzdělávání v oblasti zakládání sborů je realizováno v rámci šesti modulů:

  • Matrix – školení pro administrátory církve v Č-S unii (dvouletý kurz)
  • Sázení pro budoucnost – školení pro zakladatele sborů (3x ročně jednodenní školení v Alfacentru v Zábřehu n/M)
  • Inkubátor – setkání pro zakladatele a jejich týmy, výměna zkušeností (1x v roce)
  • Škola zakládání sborů – pro ty, kteří chtějí začít pracovat na založení sboru
  • X – Change – školení 1x za rok ( každý druhý rok mezinárodní s účastí více unií)
  • Dvojčata – spolupráce dvou vznikajících sborů

Oblast zakládání sborů v Č-S unii koordinuje Martin Veselý, kazatel skupiny Nová šance v Zábřehu na Moravě.

Odkazy

Stránky Evangelizačního institutu Severoamerické divize (literatura, odkazy atd.): www.nadei.org