Orientační text: Rodinná setkání očima jejích účastníků.

Rodinné setkání 2015 v Čenkovicích

12. červenec 2015 byl dnem překvapení, očekávání a poznání něčeho nového.

S manželkou jsme se již dříve shodli na tom, že využijeme pozvání na RODINNÁ SETKÁNÍ 2015 v Čenkovicích, protože jsme již absolvovali několik vydařených prodloužených víkendů s bratrem Ejemem o Krizi středního věku.

Jelikož již naše vlastní děti jsou dospělé, vzali jsme s sebou pětiletého synovce, který ještě nikdy nebyl od rodičů tak dlouho vzdálen.

Očekávali jsme tesklivé problémy, ale věřili jsme Bohu, že povede organizátory k úžasné náplni celého týdne. Naše očekávání se naplnilo do sytosti.

Pečovatelé měli bohatý program pro děti – byly vedeny ke zpěvu, malování, tvoření, ale i společným hrám hlavně v přírodě – prostě děti neměly čas si vzpomenout ani na své rodiče, a to jak dopoledne, tak i odpoledne, kdy jsme se věnovali nasloucháním úžasným přednáškám a radám od 2 rodinných a dětských psychologů.

Během týdne nechyběly ani rodinné soutěže, kdy jsme s dětmi v blízkém okolí procházeli stanoviště, kde jsme museli plnit úkoly jako rodina. Nejvíce jsme se pobavili při hře na Popelku, kdy jsme museli jako celá rodina vybírat čočku, hrách a fazolky, a to na čas, anebo při zatloukání hřebíků, či stavění vysoké věže atd.

Vrcholem celého týdne byla pak Rodinná maturita, kdy jsme vyrazili do nádherné okolní přírody (ty kopce nám někdy daly zabrat) a hledali jsme cedulky s úkoly. Nebyly to těžké úkoly, ale byly zásadní pro krásný vztah v rodině – dát si pusu, udělat si radost, zahrát si divadlo, jakou budeme mít radost po návratu domů, postavit kamennou mohylu atd.

Předposlední večer nás navštívili 2 pošťáci – pošťák Ondra se svým pomocným pošťákem a rozdávaly se dopisy, které jsme si navzájem vytvořili a poslali vhozením do připravené okrášlené schránky v prostoru jídelny. Rozzářené dětské oči přijímaly tak z rukou pošťáka dopis pro ně, napsaný s láskou a od rodičů. Ale i rozzářené tváře rodičů, když obdržely dopis od svého dítěte, třeba i jen v podobě obrázku. Byl to nádherný večer.

A když týden skončil, ani se nám odtud nechtělo.

Nejen, že jsme načerpali cenné informace z oblasti výchovy dětí, ale došlo zejména k příjemnému stmelení celé rodiny. Poznali jsme se s novými lidmi a udělali si nové přátele.

Kdo chce zažít příjemné chvíle, ten ať okusí chuť a vůni akce RODINNÁ SETKÁNÍ.

Všem nezapomenutelné zážitky s bratrem Ejemem a jeho týmem doporučujeme !

Josef a Radmila Vavříkovi


Jako když s vámi někdo zatřese

Milí přátelé, cítíte se někdy bezradní – jako rodiče, jako partneři? Připadá vám, že to doma někdy přeženete, že zareagujete, jak jste si vůbec nepřáli? Štvalo vás něco na vašich rodičích a přistihli jste se, že to děláte také?

Velmi ráda bych vás povzbudila. Díky našemu Pánu máme všichni naději na změnu v našich rodinách. Přijeďte si pro informace, jak se lze odrazit od toho, co máme za sebou, do Čeňkovic, na týden věnovaný rodinám.

Ten týden je hodně nabitý informacemi a zážitky. Jako když s vámi někdo zatřese. Vy otevřete oči a vidíte to. Chce to být k sobě hodně upřímný, protože vylezou kostlivci. Spíš s tím počítejte .

Po přednáškách následují skupinky, scházíte se týden se stejnými lidmi, je nás maximálně osm. Máme možnost vyjádřit se k odpřednášenému tématu, ke sdílení vlastních zkušeností. Je to prostor pro poznávání se, pro vzájemnou podporu (uslyšíte, že jako vy to mají i jiní, a jak to řeší), modlitbu a pro vznik přátelství.

Během týdne je připravený velmi vtipný a sbližovací program pro rodiny a hlídání dětí je samozřejmě zajištěné po celou dobu programu pro dospělé.

Řada z nás využila i poradenských služeb našich přednášejících a mohla v soukromí probrat vlastní záležitosti.

Pokud by vás tedy zajímalo strávit dovolenou s rodinou a zároveň načerpat nové informace, jak společně lépe vycházet, uvidíme se na dalších Rodinných setkáních.

Mariana Skálová


Tak trochu jiný tábor

Na tom, že budeme letošní dovolenou trávit na manželském /nebo spíše rodinném/ týdnu v Čenkovicích jsme se s manželem shodli bez problémů. Motivací a vlastně i pozváním k této dovolené pro nás byly 2 prožité manželské víkendy, které organizují pravidelně na jaře a na podzim manželé Ejemovi a Tomáškovi. Aby se na tento netradiční týden těšili i naše dvě děti, plánování proběhlo pod krycím názvem „tak trochu jiný tábor“, než jste zvyklí.

A realita nebyla daleko od slibů. Děti měly každé dopoledne nabitý program díky svým vedoucím a užily si spoustu her a zábavy. My dospělí jsme se v té době zamýšleli nad výchovou našich dětí, což bylo hlavním tématem dopoledních přednášek.

Velkým obohacením mimo jiné pro nás byly i dvě zkušené dětské psycholožky, které nejen přednášely, ale byly také k dispozici pro soukromé konzultace po celou dobu pobytu. Otevřela se spousta zajímavých témat, která jsme pak mohli ještě probrat při diskusi v malých skupinkách.

Příjemným odlehčením pro nás byly volné a neorganizované odpoledne, kdy jsme si jako rodinka užívali výletů do okolí nebo sportovních aktivit. Celý týden završila rodinná maturita a závěrečný galavečer, při kterém ukápla nejedna slzička dojetí i smíchu.

To, že tahle dovolená byla správnou volbou, nám potvrdil i náš osmiletý syn, který přišel s prosbou, ať mu rezervujeme místo na příští rok.

Jsme vděčni všem, kteří se podíleli svou energií a časem na tomto týdnu; a díky Pánu Bohu za požehnaně strávený čas  .

L. a T. Koneční


Všem tuto zkušenost jednoznačně doporučujeme

Letos jsme zaregistrovali, že se v Čenkovicích koná rodinná škola lásky. Jelikož je rodina a vztahy naší prioritou, rozhodli jsme se, že se akce zúčastníme spolu s našimi třemi dětmi.

Svého rozhodnutí nelitujeme. Zažili jsme úžasný týden. Čas strávený v Čenkovicích byl pro nás v mnohém inspirací a zdrojem podnětů, jak mnohé v naší rodině vylepšit, popř. zavést užitečné „novoty“.  Akce nabízela možnost konzultací a rozhovorů s odborníky v oblasti psychologie a poradenství. Měli jsme příležitost vyslechnout řadu velice zajímavých a poutavých přednášek a prezentací. Přesto, že byl odborný program bohatý, zbylo ještě dost času věnovat se našim dětem i sobě navzájem jako manželé. Na výběr byly také volnočasové, sportovní a relaxační aktivity.

V neposlední řadě jsme navázali nová přátelství. Bylo velice příjemné vnímat, že se nacházíme ve společenství lidí, kteří svou úlohu rodiče berou zodpovědně a chtějí na sobě v tomto směru pracovat a rozvíjet se. Seznámili jsme se a měli možnost hovořit s mnoha fajn lidmi o různých zajímavých tématech.

Jsme přesvědčeni, že investice do rodiny a vztahů je tím nejlepším, co můžeme jako rodiče pro naše děti, ale také pro sebe navzájem udělat. Chceme tímto moc poděkovat organizátorům za skvěle odvedenou práci. Pečovatelům za péči o naše děti v čase, kdy jsme my poslouchali, jak se stát lepším rodičem. Všem tuto zkušenost, kterou jsme v létě v Čenkovicích zažili, jednoznačně doporučujeme.

Marek  Daniela Jurczkovi


Týden v Čenkovicích byl pro nás velkým přínosem

Letošní dovolenou jsme strávili v Čenkovicích v Orlických horách. Týden strávený v krásné přírodě se spoustou dalších věřících rodin byl pro nás velkým přínosem. Program byl vyhovující pro všechny věkové kategorie. Dopoledne bylo spíše teoretické a odpoledne jsme si to mohli vyzkoušet v praxi. Naše děti měly také svůj dopolední program se svými vychovateli především venku. V kuchyni k nám byli velmi vstřícní a vařili tak, aby vyhověli vegetariánům i masařům. My byly jedni z mála, kteří nepřijeli autem, i tohle však měli organizátoři zajištěno a „bratrsky“ nám byl zajištěn odvoz z nádraží na počátku i na závěr při odjezdu k vlaku.

Výběr témat na každé dopoledne byl velmi aktuální a přitažlivý. Mně nejvíce zaujal blok  Jak vést dítě k Bohu a Vliv médii na dnešní děti. Po každé přednášce jsme měli diskuzi ve skupinkách, kde jsme se mohli podělit se svými zážitky z naší rodiny a obohatit se zkušenostmi a radami ostatních. Velkou výhodou bylo, že jsme si mohli domluvit individuální poradenství s odbornicemi na vztahové a rodinné poradenství, čehož jsem velmi ráda využila.

A jak jsme trávili volný čas? Někteří individuálně na koupalištích, příjemných posezeních s minigolfem, která byla nedaleko, nebo společně formou her. Nasbírali jsme si dostatek ostružin, malin, borůvek a kochali se přenádhernou přírodou s výhledem na Bukovou horu. Po večerech promítali nám i dětem. Kdo nechtěl, mohl jít v blízkosti do restaurace s příjemnou obsluhou i cenou s posezením v Pánově stvoření.

Po týdnu jsme byli naplněni spoustou informací, nových poznatků, zážitků a zkušeností, ale i odpočinku. Pobyt jsme ukončili společně – a to uctěním našeho Stvořitele a Spasitele. Děkujeme Mu. A organizátorům přejeme do dalších akcí spoustu tvořivého umu, dobrých nápadů, motivace a pomoc Ducha svatého.

Lucie Vachalová