Inspiromat pro setkání KD

Jelikož je člověk bytost společenská a proto potřebuje společenství, oddělení KD může vytvářet platformu, na které bude možno tuto potřebu naplňovat a tudíž chránit nás křesťany – a zejména naše děti a mládež – abychom naplnění této potřeby hledali v sekulárním světě. Dovolí nám také do našeho společenství pozvat k neformálním setkáním naše nevěřící členy rodin a naše přátele. Zde vedle společenství mohou prožít i oslovení Božím duchem. Proto mají aktivity KD význam pro nás i pro naše blízké.

Tento přehled vznikl jako sumář odpovědí vedoucích oddělení křesťanského domova na jednotlivých sborech Českého sdružení,kteří odpovídali mimo jiné na otázky „Které programy a akce váš sbor pořádal … v oblasti KD?“ a „Které programy a akce se vám osvědčily?“

Tento přehled si neklade za cíl a nečiní si nárok předložit normativní náplň práce oddělení KD, ale může posloužit spíše jako zdroj nápadů pro společné aktivity na sborech.

 • Občasné nedělní odpolední duchovní setkání po rodinách (zvlášť program pro děti extra)
 • Modlitební chvíle se sebevzděláváním v oblasti rodiny, výchovy, …, modlitby za partnery a za děti
 • Příprava a organizování dětských bohoslužeb
 • Výlety do okolních sborů
 • Výlety do přírody, procházky, hrady
 • Společné dovolené (léto, zima) s připraveným denním programem pro děti i dospělé (duchovní, sportovní, společenský)
 • Tématická setkání – rodina, manželství, výchova, … s diskusí
 • Agapé s dětmi a rodiči (např. na konci školního roku, běžného občanského roku,…) s dárky, scénkami a písněmi i ze strany dětí
 • Setkání u příležitosti narozenin, táboráky
 • Odpolední sobotní program na začátek, konec školního roku apod., kde účinkují děti.
 • Společná účast na církevních akcích – Bibl. týden, akce KD, Múzička, …
 • Letní tábor pro děti a přátele
 • Společné víkendové akce s připraveným denním programem pro děti i dospělé (duchovní, sportovní, společenský)
 • Společné sportování – bruslení, lyžování, plavání, tělocvična (i po sobotě)
 • Setkání s odborníky (psycholog, lékař, …)
 • „Dámská jízda“ bez dětí
 • „Pánská jízda“ – otcové se syny
 • Každoroční turnaje „Člověče, nezlob se“
 • Muži vaří
 • Soutěže pro páry, pro děti
 • Scénky, divadlo (děti, mládež, rodiny,…)
 • Bazary – knihy, oblečení, …
 • Podzimní společné vzpomínání na prázdniny
 • Aukce dětských výrobků – výtěžek na Adru
 • Křeslo pro hosta – sblížení starší a mladší generace