Kudykam 2023

Vám, kteří jste v minulých letech prošli rozvodem, jež neblaze ovlivnil váš život, jsme také letos připravili malé víkendové zastavení, ve kterém se budete moci zamyslet nad tím, kde se stala chyba a KUDYKAM dál. Zkušenost z minulých sedmi ročníků ukazuje, že příjemné prostředí, společenství lidí, kteří se v minulosti byli nuceni potýkat s podobnou problematikou a odborné vedení psychologa dokáže skvěle plnit svůj účel.  

Tentokrát naše pozvání přijal ing. Pavel Raus, M.A. Clin. Psy, M.A. Theol, Ph.D. V USA vystudoval klinickou psychologii a teologii a oba tyto obory dokáže skvěle skloubit. Věnuje se problematice manželského konfliktu a emocí v blízkém vztahu a na dané téma už řadu let pořádá úspěšné semináře a konference. Je absolventem psychoterapeutického výcviku integrované terapie. Vyučuje na Evangelikálním teologickém semináři v Praze, kde je vedoucím katedry pastorace. Především však jde o člověka se širokým srdcem. Jsem přesvědčen o tom, že víkend duchovní a psychické obnovy v jeho společnosti na naše duše zapůsobí jako hojivý balzám.    

Jelikož jde o akci unijního rozsahu, zvolili jsme ze strategických důvodů, stejně jako v minulých letech, pomezí Moravy a Slovenska. Sejdeme se v moravském Toskánsku, v novém kongresovém centru „Selský dvůr“ v obci Strážovice nedaleko Kyjova.  

Víkendový program začne v pátek 20. ledna ve 20:00 večeří a vyvrcholí 22. ledna nedělním obědem. Dotovaná cena je 1.200,- Kč. Akce se z metodických důvodů nebude moci účastnit více než třicet lidí, proto neváhejte a hlaste se. Formulář najdete zde. Uzávěrka přihlášek proběhne v pátek večer, 13. ledna 2023.   

Moc se na vás všechny s bratrem Pavlem těšíme.  

Radek Jonczy
oddělení služby rodinám Česko-Slovenské unie CASD
kontakty: 739 345 670; jonczy@centrum.cz