Pocházejí z prostředí mezinárodní křesťanské organizace YMCA a jsou iniciativou křesťanských manželů, kteří usilují o obnovu, zlepšení a upevnění vztahů v manželství a rodině. Zároveň vytvářejí společenství manželů a rodin, ve kterém se navzájem sdílí, vyměňují si zkušenosti a pomáhají si nést případné bolesti a těžkosti. Opírají se o přesvědčení, že právě hloubka a kvalita vzájemných vztahů budovaných v lásce podle Božího řádu je jednou ze základních podmínek dosažení lidského štěstí.

Při této činnosti vychází z dlouholeté zkušenosti helsinské YMCA s programem ‘Směřujeme k lepšímu manželství’, který úspěšně rozvíjí již od roku 1973. V létě roku 1989 se uskutečnil první manželský kurz u nás a odstartoval tak neoficiálně vznik Manželských setkání v Československu.

Průkopníky v naší církvi byli manželé Vysloužilovi, kteří byli natolik osloveni obsahem a atmosférou setkání, které prožili ve Finsku, že se rozhodli použít tento model a organizovat podobné kurzy a setkání u nás, aby byly MS přístupny co nejširšímu okruhu zájemců.

Manželská setkání usilují zejména o: prohloubení duchovní podstaty manželství a pochopení úlohy muže a ženy v rodině na základě křesťanského ideálu plné rozvinutí vzájemných vztahů manželů, směřujících k hlubšímu sjednocení a přípravu manželů na zvládnutí a řešení krizových situací v rodině prosazování celospolečenské důležitosti pevných manželských a rodinných vztahů uskutečňování cílevědomé výchovy dětí v rodinách

K vytčeným cílům směřuje náplň semináře. V průběhu týdne je zde v několika blocích vždy přednáška na dané téma (pestře obohacena osobními zkušenostmi přednášejících), ale to stěžejní se odehrává ve vzájemné diskusi, při níž se párům otvírají dveře ke sdílení i těch nejvnitřnějších věcí, o kterých nebyli zvyklí, neuměli nebo nechtěli hovořit (nebo je ani nenapadlo o nich hovořit). Tím se znovu poznávají, sbližují a mnozí i vyřeší spoustu neřešených problémů.

Obsahem přednášek jsou tato témata: Krize v manželství, Priority, Zdravé sebevědomí, Odpuštění, Rozdíly mezi mužem a ženou, Základy komunikace, Vzájemné porozumění, Vyjadřování pocitů, Naplňování potřeb, Pozornosti, Sexualita.

Seminář Manželská setkání směřuje ke vzájemnému porozumění mezi partnery, pomáhá pochopit principy prohlubování vzájemné lásky, zvládání krizových situací a budování trvalých a plnohodnotných vztahů. Klade důraz na správné seřazení životních hodnot – ve vztahu k Bohu i k lidem. Tím se tento seminář stává vynikající investicí do rodiny jako celku.

Manželská setkání 2020

Kdy: 3. – 9. srpna 2020

Kde: Resort Beskydy Lisolaje

Témata, na která se můžete těšit:

  • Priority v manželství
  • Dávám Ti odpuštění
  • Komunikace
  • Naplňování potřeb manželů
  • Sexualita
  • a další…

Cena

  1. Dotovaná cena 3 600 Kč osoba/týden
  2. Děti 0 – 3 let zdarma
  3. Děti 4 – 10 let 2 340 Kč
  4. Děti 11 – 15 let 2 550 Kč
Pozvánka- manželská setkání 379x253