Pocházejí z prostředí mezinárodní křesťanské organizace YMCA a jsou iniciativou křesťanských manželů, kteří usilují o obnovu, zlepšení a upevnění vztahů v manželství a rodině. Zároveň vytvářejí společenství manželů a rodin, ve kterém se navzájem sdílí, vyměňují si zkušenosti a pomáhají si nést případné bolesti a těžkosti. Opírají se o přesvědčení, že právě hloubka a kvalita vzájemných vztahů budovaných v lásce podle Božího řádu je jednou ze základních podmínek dosažení lidského štěstí.

Při této činnosti vychází z dlouholeté zkušenosti helsinské YMCA s programem ‘Směřujeme k lepšímu manželství’, který úspěšně rozvíjí již od roku 1973. V létě roku 1989 se uskutečnil první manželský kurz u nás a odstartoval tak neoficiálně vznik Manželských setkání v Československu.

Průkopníky v naší církvi byli manželé Vysloužilovi, kteří byli natolik osloveni obsahem a atmosférou setkání, které prožili ve Finsku, že se rozhodli použít tento model a organizovat podobné kurzy a setkání u nás, aby byly MS přístupny co nejširšímu okruhu zájemců.

Manželská setkání usilují zejména o: prohloubení duchovní podstaty manželství a pochopení úlohy muže a ženy v rodině na základě křesťanského ideálu plné rozvinutí vzájemných vztahů manželů, směřujících k hlubšímu sjednocení a přípravu manželů na zvládnutí a řešení krizových situací v rodině prosazování celospolečenské důležitosti pevných manželských a rodinných vztahů uskutečňování cílevědomé výchovy dětí v rodinách

K vytčeným cílům směřuje náplň semináře. V průběhu týdne je zde v několika blocích vždy přednáška na dané téma (pestře obohacena osobními zkušenostmi přednášejících), ale to stěžejní se odehrává ve vzájemné diskusi, při níž se párům otvírají dveře ke sdílení i těch nejvnitřnějších věcí, o kterých nebyli zvyklí, neuměli nebo nechtěli hovořit (nebo je ani nenapadlo o nich hovořit). Tím se znovu poznávají, sbližují a mnozí i vyřeší spoustu neřešených problémů.

Obsahem přednášek jsou tato témata: Krize v manželství, Priority, Zdravé sebevědomí, Odpuštění, Rozdíly mezi mužem a ženou, Základy komunikace, Vzájemné porozumění, Vyjadřování pocitů, Naplňování potřeb, Pozornosti, Sexualita.

Seminář Manželská setkání směřuje ke vzájemnému porozumění mezi partnery, pomáhá pochopit principy prohlubování vzájemné lásky, zvládání krizových situací a budování trvalých a plnohodnotných vztahů. Klade důraz na správné seřazení životních hodnot – ve vztahu k Bohu i k lidem. Tím se tento seminář stává vynikající investicí do rodiny jako celku.

Manželská setkání 2023

Kdy: 20.–27. srpna 2023

Kde: Hotel Selský dvůr, Strážovice 230
GPS: 49,008831 17,041031

Setkání je zaměřeno na obnovu a prohloubení vztahů mezi manželi a v rodině. Účastnit se mohou manželské páry každého věku. Celý týden probíhá v přátelském duchu a je otevřený všem věřícím i nevěřícím. Kurzů Manželských setkání se v ČR zúčastnilo již přes 7000 manželských párů.

Témata, na která se můžete těšit:

  • Priority v manželství
  • Dávám Ti odpuštění
  • Komunikace
  • Naplňování potřeb manželů
  • Sexualita
  • a další…
Pozvanka-manzelska-setkani

Dotovaná cena (ubytování, program, plná penze)

– dospělý (od 10 let) od 7.315 Kč* osoba/týden
– děti 3–9 let 3.920 Kč
– děti 0–2 zdarma

* podle typu ubytování, které si vyberete (do obsazení kapacity). Informace k výběru ubytování a údaje k platbě budou zaslány na e-mail manžela. Včasné přihlášení Vám zajistí možnost výběru.

Ubytování, stravování, péče o děti
Ubytování na hotelu ve dvou až pětilůžkových pokojích s WC a koupelnou.
Příjezd v neděli 20. 8. v 11 hodin, ve 12 oběd.
Odjezd v neděli 27. 8. po snídani, tj. přibližně v 10 hodin.

Plná penze – snídaně, oběd, večeře. Na výběr je i bezlepková a vegetariánská strava.

V čase programu pro rodiče je Klubem Pathfinder zajištěn poutavý prázdninový program pro děti.

Základní podmínky účasti
Společná a dobrovolná účast obou manželů s ochotou pracovat na svém vztahu. Účast na přednáškách a práci ve skupinkách (účast na ostatním programu je dobrovolná).
Vzhledem k ucelenosti programu nelze absolvovat jen část kurzu.
Program kurzu je založen na křesťanských základech. Kurz je organizován věřícími z adventního prostředí a je ekumenicky otevřen. Pro účast lidí nezakotvených ve víře je předpokladem alespoň tolerance ke křesťanství.
Kurz není vhodný pro závislé na alkoholu, drogách, pro duševně nemocné a pro manžele s nevyřešenou (trvající) nevěrou.

Přihlášení zde.

Kontaktní osoba: Pavel Smolka, 608 739 855