Pocházejí z prostředí mezinárodní křesťanské organizace YMCA a jsou iniciativou křesťanských manželů, kteří usilují o obnovu, zlepšení a upevnění vztahů v manželství a rodině. Zároveň vytvářejí společenství manželů a rodin, ve kterém se navzájem sdílí, vyměňují si zkušenosti a pomáhají si nést případné bolesti a těžkosti. Opírají se o přesvědčení, že právě hloubka a kvalita vzájemných vztahů budovaných v lásce podle Božího řádu je jednou ze základních podmínek dosažení lidského štěstí.

Při této činnosti vychází z dlouholeté zkušenosti helsinské YMCA s programem ‘Směřujeme k lepšímu manželství’, který úspěšně rozvíjí již od roku 1973. V létě roku 1989 se uskutečnil první manželský kurz u nás a odstartoval tak neoficiálně vznik Manželských setkání v Československu.

Průkopníky v naší církvi byli manželé Vysloužilovi, kteří byli natolik osloveni obsahem a atmosférou setkání, které prožili ve Finsku, že se rozhodli použít tento model a organizovat podobné kurzy a setkání u nás, aby byly MS přístupny co nejširšímu okruhu zájemců.

Manželská setkání usilují zejména o: prohloubení duchovní podstaty manželství a pochopení úlohy muže a ženy v rodině na základě křesťanského ideálu plné rozvinutí vzájemných vztahů manželů, směřujících k hlubšímu sjednocení a přípravu manželů na zvládnutí a řešení krizových situací v rodině prosazování celospolečenské důležitosti pevných manželských a rodinných vztahů uskutečňování cílevědomé výchovy dětí v rodinách

K vytčeným cílům směřuje náplň semináře. V průběhu týdne je zde v několika blocích vždy přednáška na dané téma (pestře obohacena osobními zkušenostmi přednášejících), ale to stěžejní se odehrává ve vzájemné diskusi, při níž se párům otvírají dveře ke sdílení i těch nejvnitřnějších věcí, o kterých nebyli zvyklí, neuměli nebo nechtěli hovořit (nebo je ani nenapadlo o nich hovořit). Tím se znovu poznávají, sbližují a mnozí i vyřeší spoustu neřešených problémů.

Obsahem přednášek jsou tato témata: Krize v manželství, Priority, Zdravé sebevědomí, Odpuštění, Rozdíly mezi mužem a ženou, Základy komunikace, Vzájemné porozumění, Vyjadřování pocitů, Naplňování potřeb, Pozornosti, Sexualita.

Seminář Manželská setkání směřuje ke vzájemnému porozumění mezi partnery, pomáhá pochopit principy prohlubování vzájemné lásky, zvládání krizových situací a budování trvalých a plnohodnotných vztahů. Klade důraz na správné seřazení životních hodnot – ve vztahu k Bohu i k lidem. Tím se tento seminář stává vynikající investicí do rodiny jako celku.

Manželská setkání 2024

Kdy: 28. 7. – 4. 8. 2024

Kde: Hotel Selský dvůr, Strážovice 230
GPS: 49,008831 17,041031

Setkání je zaměřeno na obnovu a prohloubení vztahů mezi manželi a v rodině. Účastnit se mohou manželské páry každého věku. Celý týden probíhá v přátelském duchu a je otevřený všem věřícím i nevěřícím. Kurzů Manželských setkání se v ČR zúčastnilo již přes 7000 manželských párů.

Témata, na která se můžete těšit:

  • Priority v manželství
  • Dávám Ti odpuštění
  • Komunikace
  • Naplňování potřeb manželů
  • Sexualita
  • a další…
Ms-24-plakat-1

Základní podmínky účasti
Aby to dobře proběhlo i dopadlo, je základním předpokladem společná a dobrovolná účast obou manželů s motivací pracovat na svém vztahu. Tím se také předpokládá aktivní účast na přednáškách a skupinových setkáních. Neúčast nebo sporadická účast bude narušovat vzájemnou důvěru, celkovou atmosféru a skupinovou dynamiku. Vzhledem k ucelenosti programu nelze absolvovat jen část kurzu.
Pokud však prožíváte závislost na alkoholu a drogách, zápasíte s duševní nemocí nebo prožíváte v manželství nevyřešenou (trvající) nevěru, není kurz pro vás vhodný. Potřebujete svoji situaci řešit na mnohem odbornějších platformách.

A co moje děti?
Pokud máte jen trochu možnost, doporučujeme, abyste si tento týden vyhradili sami pro sebe, aby jednou vaše děti mohly těžit z vašeho dobrého manželství.
Pokud však toužíte prožít tento čas společně jako rodina anebo nemáte možnost poslat děti k babičkám, dědečkům, tetám nebo strejdům anebo na tábor, můžete je vzít s sebou.
Pro děti do 6 let si sebou vezměte pečovatele (babička, dědeček, mládežník atd.).
Pro děti od 6–12 let bude zajištěn po dobu základního programu (převážně dopoledne) program pod vedením zkušených instruktorů.
A pro děti nad 12 let, pokud s vámi pojedou, bude výzvou vytvořit si nějaký super program samy.

Cena
Vzhledem k širší možnosti výběru úrovně ubytování se ceny pohybují mezi 3885, – / os. (11+ let) až 8610,- / os. (11+ let) za ubytování a cena za plnou penzi je 3360,- / os. (11+ let).

Přihlášení a veškeré podrobné informace o ceně pobytu, místě pobytu atd. najdete ZDE.

Kontakt na koordinátora pro rok 2024:
Jakub Chládek
Mobil: +420734360736
E-mail: jchladek@casd.cz

A něco málo informací navíc: FB Prima vztahy a video k MS.