Oddělení dětí v ČS je společnou platformou pro volnočasovou práci s dětmi, která je realizována v desítkách oddílů dospělými a dospívajícími vedoucími a rádci v rámci Klubu Pathfinder, a také pro třídy dětské sobotní školy, které jsou součástí bohoslužeb těch sborů, kde jsou rodiny s dětmi.

Snem-pathfinder21-h45-1
Vedoucí oddělení dětí (Klub Pathfinder a DSŠ)
Tomáš Špác
739 481 014
tomas.spac@pathfinder.cz

Cílem dětské sobotní školy je výuka věrouky a porozumění Bibli s ohledem na věk dětí. Je proto rozdělena do několika věkových skupin. Pro předškolní děti je to mimiškolka, pak postupně třídy A, B a C. K výuce slouží celá řada materiálů, jež jsou zpracovány vždy s ohledem na konkrétní věkovou skupinu. Učitelé jsou průvodci dětí, snaží se jim poodhalit, že vedle světa hmotného a hmatatelného existuje i svět duchovní, ve kterém mohou poznávat Boha. Pomáhají jim uvědomit si, že život je součástí celkového příběhu, který popisuje Bible.

Vedle toho je Klub Pathfinder postaven na oddílové činnosti, kde jsou děti součástí jednoho oddílu a je-li velký, pak tvoří družiny podle věku, popřípadě pohlaví. Oddíl, to je taková rodina, ve které mají děti různé role, učí se poznávat svět, své okolí i sami sebe. Mají možnost v sobě rozvinout různé schopnosti a dovednosti a spolu s vrstevníky prožívat nová dobrodružství či v létě být v přírodě na táboře. Činnost oddílu je zpracována v několika metodických příručkách, které jsou vedoucím inspirací při probírání důležitých a vzájemně vyvážených, tedy pestrých témat, kterými je provázejí. Vedoucí oddílu se nazývá vůdce, ten má vedle sebe svého rádce (pomocníka). Je to proto, že být pathfinder znamená být objevitel, být na cestě, chtít poznávat, dělat jednotlivé krůčky životem správným směrem, dělat drobná nebo větší rozhodnutí. Klub Pathfinder si klade za cíl pomoci dětem zorientovat se ve světě, ve kterém žijí, provázet je na cestě objevování a růstu, inspirovat je k dobrým rozhodnutím a vést je k nesobecké službě.