Dětská sobotní škola rozvíjí víru dětí od jejich narození do věku patnácti let. Prostřednictvím různých věkových kategorií pomáhá dětem pochopit biblické poselství o Boží milosti a vede je ke službě a přijímání druhých.

Cílem dětské sobotní školy je výuka věrouky a porozumění Bibli s ohledem na věk dětí. Je proto rozdělena do několika věkových skupin. Pro předškolní děti je to mimiškolka, a pak postupně třídy A, B a C. Pro výuku slouží celá řada materiálů, jež jsou zpracovány vždy s ohledem na konkrétní věkovou skupinu. Učitelé jsou průvodci dětí, kterým se snaží poodhalit, že vedle světa hmotného a hmatatelného existuje i svět duchovní, v němž mohou poznávat našeho Boha. Pomáhají jim uvědomit si, že náš život je součástí celkového příběhu, který popisuje Bible.

Pro výuku jsou používány učebnice z nakladatelství Advent-Orion: Zrnka / Provázky / Krůčky / Klíče / Real time.

Starší učebnice Kamínky si můžete stáhnout ve formátu pdf níže.

Další materiály:
Církevní dějiny pro děti
Komentář autorky RVP pro školky
RVP pro třídy A-C obsahuje nejdůležitější příběhy Bible
(rámcový vzdělávací program pro sobotní školku vypracovala Eva Nováková)