V Českém sdružení je v současnosti 31 oddílů, které se skládají z 983 členů. Oddíly jsou sdruženy do pěti oblastí. Na této platformě pak spolupracují na organizaci společných víkendovek a táborů. Kromě oddílové a oblastní činnosti jsou společně organizovány Múzička a Robinzonáda. Důležitou částí je výchova a podpora rádců a vedoucích oddílů. K tomu slouží rádcovské, vůdcovské kurzy a jiné typy setkání pro vedoucí. Klub Pathfinder úzce spolupracuje s místními sbory, které ho používají jako svůj nástroj pro práci s dětmi. 

Img-8080-1

Aktuální informace najdete zde:

Stránky Klubu Pathfinder:ZDE
Interní web pro vedoucí oddílů:
(starý interní web)
ZDE
ZDE
Fotogalerie Klubu Pathfinder:ZDE
Kalendář akcí KP 2021:ZDE