PREAMBULE

Fond podpory dětí a mládeže ze sociálně znevýhodněných rodin (dále jen fond) slouží k tomu, aby děti a mladí lidé dostali podobné podmínky a možnost účastnit se akcí a aktivit pořádaných pro ně církví. Cílem je zamezit případům, kdy jejich účasti na těchto akcích a aktivitách brání pouze omezené finanční možnosti rodičů.

PRO KOHO

· děti a mládež do 18 let ze sociálně znevýhodněných rodin
· na podporu účasti takovýchto účastníků na aktivitách pořádaných církví (KP, DSŠ, mládeží)

TYPY PODPORY

Krátkodobé akce: (do 6 dnů)
· 20 % účastník
· 30 % sbor
· 50 % ČS

Dlouhodobé akce: (tábory, akce 7 dní a více)
· 50 % účastník
· 20 % sbor
· 30 % ČS

V odůvodněných případech je možné požádat o výjimku mimo rámec uvedených spoluúčastí.

POSTUP

· vedoucí KP, DSŠ, mládeže požádá výbor sboru o podporu
· výbor sboru rozhodne o podpoře na základě oprávněnosti požadavku
· vedoucí KP (DSŠ, mládeže) požádá o podporu z fondu prostřednictvím formuláře na interních stránkách KP, emailem, nebo dopisem vedoucího oddělení dětí při ČS a ten do 14 dnů potvrdí/nepotvrdí přidělení podpory
· poté sbor zašle účelový dar v procentuální výši dle tabulky na účet KP (v příkazu neuvádí jméno dítěte, pouze sociální fond)
· následně bude schválená částka z fondu zaslána vedoucímu akce jako záloha, nebo mu bude částka vyplacena po vyúčtování akce

ZDROJE FONDU

Zdroj fondu je z prostředků poskytovaných ČS.