Život přináší různé obtíže. Někdy jsme připraveni je s pomocí Boží zvládat vlastními silami, někdy potřebujeme dobrou radu, jindy přiloženou ruku laskavého přítele nebo někoho z širší rodiny. Život však přináší i situace, na které sami nestačíme. Potřebujeme odbornou radu, speciální pomůcku nebo i praktickou pomoc v domácnosti.

Daniel-hrdinka2
Vedoucí oddělení diakonie a sociální služby
Daniel Hrdinka
776 085 654
socialnisluzba@ceskesdruzeni.cz

Jako České sdružení se snažíme vnímat tuto realitu života. V rámci našich společných možností hledáme způsoby, jak prakticky pomoci. Od roku 2014 tak činíme prostřednictvím oddělení diakonie a sociální služby. Postupem doby se ustálilo několik oblastí, kterým se pod hlavičkou oddělení věnujeme:

A. Grantový fond na podporu sociálních aktivit

Záměr: Prostřednictvím sociální, diakonické a pastorační činnosti sborů, organizací a osob spolupracujících s ČS CASD pomáhat zkvalitňovat životy seniorům a osobám s postižením ve sborech ČS CASD a v místech, kde církev a její členové působí.

B. Vzdělávání, konference, konzultace

Záměr: Rozvíjením odborných znalostí (dovedností) a sdílením profesních zkušeností posilovat kompetenci adventistických pracovníků a dobrovolníků sloužících v sociální oblasti. Poskytovat individuální konzultace a organizovat praktické workshopy, tematické semináře a konference.

C. Praktická pomoc, poradenství potřebným

Záměr: Podpořit seniory v ČS (a další osoby, např. se zdravotním postižením), kteří prožívají obzvláště těžkou životní situaci, aby ji zvládli s dopomocí blízkých, přátel, sborové diakonie, a kde je to nevyhnutelné, za podpory pracovníků z profesionálních sociálních organizací.

D. Diakonie

Záměr: Přispívat k dobré praxi a jednotě v rámci diakonie v ČS. Podporovat diakony tak, aby rozuměli své roli a úkolům v rámci organizace sboru a uměli, ve spolupráci s kazatelem a dalšími zdroji církve, účinně pomoci členům a jejich rodinám v obtížných životních situacích. Zejména v souvislosti se stářím, neštěstím, nemocí, nedostatkem, osamělostí…