K čemu slouží?

Záměrem ČS CASD je v roce 2022 finančně podpořit:

Stávající a nové projekty zaměřené na:

  • Dobrovolnickou činnost ve prospěch sociálně potřebných osob směřující ke zkvalitnění jejich životů.
  • Pomoc seniorům a osobám s postižením. Na zajištění právního, sociálního, edukativního poradenství a základní péče, asistence a aktivizace vedoucí k posílení jejich soběstačnosti.
  • Podporu sociálně znevýhodněných osob a osob ze sociálně patologického prostředí s cílem zapojit je do vlastního řešení jejich situace.
  • Drobné sociální projekty sborů s rozpočtem do 20 000 Kč.

Termín pro podání žádosti o grant pro rok 2023 je 28.10.2022.

  • Podrobnosti k podání žádosti budou zveřejněny ve vyhlášené grantové výzvě, která bude vyhlášena nejpozději měsíc před tímto termínem

Požadavky na formální náležitosti žádosti a kritéria pro hodnocení

Všechny potřebné informace jsou uvedeny v Metodice Grantového fondu ČS na podporu sociálních projektů, která je ke stažení níže na této stránce.

Možnost průběžných konzultací projektů i projektových záměrů

Informace, konzultace a pomoc s tvorbou projektu a vyplněním žádosti o grant poskytuje
Mgr. Daniel Hrdinka, tel. 776 085 654, e-mail: socialnisluzba@ceskesdruzeni.cz

Možnost projekt osobně konzultovat a sdílet i se zástupci jiných projektů bude v rámci setkání sociálních aktivit v neděli 9. 10. 2022 v Praze Sedleci.

Ke stažení:

Rozpočet projektu – všechny žádosti – 2022

Archiv: