Jsme rádi, že již téměř 30 let je novodobá knižní evangelizace v našem sdružení jedním ze způsobů, jak v našich sekulárních zemích přiblížit lidem Boha a také principy života, které nám dal On, náš Stvořitel. Jsme vděčni, že nám církev vytvořila dobré podmínky pro naši práci. Jsme vděčni za každé vaše povzbuzení a modlitbu. Opravdu to potřebujeme.

Mm3-2
Koordinátorka knižní evangelizace v ČS
Milada Macháňová
+420 731 640 489
machanova@adventorion.cz

Každý den vycházejí sestry a bratři s duchovními knihami, CD a DVD určenými pro prodej. Zájemce o naši literaturu získáváme na webových stránkách vydavatelství Advent-Orion Praha, kde při objednání knih využívají možnost osobního doručení knihy knižním evangelistou. Další možností jsou dlouhodobé kontakty s lidmi, kteří si koupili knihu v minulosti. Využíváme i stánkový prodej na tržištích, kdy nejen máme příležitost představit a prodávat naše knihy, ale zároveň můžeme získat pozvání k osobní návštěvě. Stěžejní část naší práce pak probíhá na místech, kde lidé pracují. Školky, školy, kde nabízíme velmi kvalitní knihy určené pro děti. Obecní úřady, knihovny, obchody, ústavy sociální péče, firmy, fary, lékaři, tam všude můžeme působit. Lidem, se kterými se setkáváme, neprodáváme pouze knihy, ale vyslechneme je, navážeme s nimi vztah a pokud máme možnost, modlíme se s nimi. Svědčíme o Ježíši, našem Spasiteli.