Slovo „informace“ pochází z latinského slova „in – formatio“, což se dá přeložit jako budovat nebo utvářet. Oddělení komunikace chce a bude, v rámci svých možností, přispívat přehlednými informacemi k rozvoji a porozumění každého, kdo naší služby využije.

David-vanocni
Vedoucí oddělení komunikace
David Čančík
603 385 241
komunikace@ceskesdruzeni.cz

Jako křesťané jsme Kristem vyzváni k tomu, abychom byli světlem světu. Z úhlu pohledu církve v Českém sdružení chceme být těmi, kteří pravdivě a aktuálně zprostředkovávají informace z prostředí církve, našich církevních komunit, sborů a skupin. Chceme se také v rámci svých možností vyjadřovat ke klíčovým otázkám, které jako lidé v současnosti řešíme. Oddělení komunikace kromě toho propojuje jednotlivé členy církve a zajišťuje přehledné předávání informací mezi jednotlivci, sbory i institucemi.